Posjet voditelja Projekta stočarima Vukovarsko-srijemske županije

Susreti su okupili stručnjake iz županijske Službe za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, graditeljstvo i imovinsko-pravne poslove, HZPSS-a, Hrvatske poljoprivredne agencije, Vinkovačkog vodovoda i kanalizacije, Hrvatske gospodarske komore, arhitektonskih ureda, predstavnika općina, udruga proizvođača goveda i svinja, budući da se radi o složenim postupcima koji zahtijevaju suradnju svih čimbenika uključenih u proces legalizacije postojećih objekata namijenjenih stočarskoj proizvodnji. Dosad je održano već pet ovakvih skupova u VSŽ.

Svako pojedino gospodarstvo ima svoje posebnosti vezane uz mogućnost legalizacije – negdje je potrebno uložiti prijedlog za promjenu prostornog plana općine kako bi se stekli zakonski uvjeti za legalizaciju, što predstavlja malo duži put do željenog dokumenta, a negdje se postojeći objekt u potpunosti uklapa u prostorni plan općine, pa će biti dovoljne male izmjene u smislu spajanja ili parcelacije čestica da bi bili zadovoljeni uvjeti za podnošenje zahtjeva za dobivanje lokacijske dozvole.

2009_09_22_02.jpg
Snimatelji Vinkovačke televizije razgovaraju s voditeljem Projekta, gospodinom Hrvojem Horvatom o konkretnim ciljevima projekta i mogućnostima koje pruža stočarima

Kod većih objekata koji prelaze 600 m2 površine potrebno je npr. načiniti geodetski situacijski nacrt stvarnog stanja, arhitektonski snimak izvedenog stanja, te na temelju idejnog projekta podnijeti zahtjev za lokacijskom dozvolom, koja se može sastojati od dva dijela ako se planira složena investicija, i to od:  zahtjeva za potvrdom o izvedenom stanju i zahtjeva za planirani objekt, nakon čega slijedi rješenje o izvedenom stanju. Konačni akt naziva se potvrda izvedenog stanja, odnosno potvrda glavnog projekta. Sve je to propisano Zakon o prostornom utvrđenju i gradnji (NN 76/07), kako nam je ljubazno objasnila stručna savjetnica iz Ureda za urbanizam.

2009_09_22_03.jpg
Domaćin Mijo dijeli gostima propisanu zaštitnu odjeću i obuću za obilazak svoje suvremene svinjogojske farme. 

Proces legalizacije je složen i ne može se riješiti brzo, ali je svakako potreban za daljnji napredak stočarske proizvodnje na obiteljskim gospodarstvima, i čini važan uvjet za mogućnost sudjelovanja u svim sadašnjim i budućim natječajima za europske i svjetske fondove. Stoga je bitno da stočari koji provedu taj postupak kasnije predstavljaju referentna gospodarstva, na koja se mogu ugledati svi ostali proizvođači.

Voditelj projekta kontrole onečišćenja u poljoprivredi, g Hrvoje Horvat, srdačno je zahvalio pročelniku Ureda za poljoprivredu Vukovarsko – srijemske županije gospodinu Andriji Matiću na trudu koji ulaže u razvoj projekta i izrazio nadu da će se ovakav pristup moći replicirat i na druge projektne županije. Dogovoren je i zajednički nastup u izradi i distribuciji promotivnog materijala kojega će sredstvima poduprijeti županija. Materijal će biti tiskan i uručen svim zainteresiranim poljoprivrednim proizvođačima. Svim gospodarstvima – domaćinima, i svima koji se spremaju na taj velik i važan korak, želimo uspješnu realizaciju postupka legalizacije farme.   

Katrin Gnjidić, dr. vet. med.
tehnički suradnik za nitrate na projektu Kontrole onečišćenja u poljoprivredi RH 
www.apcp.hr

Pripremi za ispis