Legalizacija svinjogojske farme

Gospodin Gašparić i supruga srdačno su pozdravili prisutne i ukratko im predstavili svoje gospodarstvo, nakon čega je pročelnik Upravnog odjela za poljoprivredu Matić obrazložio aktualnu situaciju nastalu uslijed nedavnih administrativnih poteškoća koje dovode u pitanje mogućnost buduće proizvodnje svinja u dosadašnjem obimu. Ipak, prema postojećem prostornom planu općine Tovarniku i pozitivnim zakonskim propisima moguća je legalizacija postojećih objekata. Vjerojatno će nova-stara farma biti nešto manja od dosadašnje s obzirom na broj uvjetnih grla, no proizvodnja svinja kao tipično obilježje slavonskog kraja i temelj dohodovnosti ove obitelji ipak će se održati.

Nakon provedenih pravnih postupaka vezanih uz mogućnost potvrđivanja stečenog stanja s obzirom na prostorni plan općine, u suradnji sa županijskom Službom za prostorno uređenje i zaštitu okoliša i odabranim projektnim uredom, uslijedit će radnje koje se tiču ishođenja dokumentacije za legalizaciju ove farme. Zasigurno će biti potrebna i pomoć županijskog Upravnog odjela za poljoprivredu u smislu mogućnosti dobivanja povoljnih županijskih kredita namijenjenih upravo legalizaciji postojećih objekata namijenjenih stočarskoj proizvodnji.

Za to će biti potrebno slijedeće: podnijeti zahtjev za kredit u županijskom Uredu za poljoprivredu, te u slučaju pozitivne odluke Županijskog povjerenstva i predstavnika lokalne samouprave odgovarajućoj banci dati na uvid rješenje o odluci. Potom slijedi obrada kreditnog zahtjeva i određivanje sredstava osiguranja kredita. Dotična odobrena sredstva kredita isplaćuju se prema računima iz kreditnog zahtjeva. Važno je napomenuti i to, da za iznose kredita do 150.000 kn nije potreban investicijski elaborat.

Obilazak gospodarstva svima je bio vrlo zanimljiv, jer se rijetko može vidjeti tako velik prostor prilagođen životinjama, koji uvažava etologiju svinja svih kategorija, koja se ovdje može u potpunosti razviti i ostvariti. Upravo iz tog razloga mogli smo se mirno mimoliaziti i s najvećim krmačama bez ikakvog straha.

2009_09_14_04.jpg
Dinamičan razgovor oko mogućnosti legalizacije – uvijek je dobro zajednički prodiskutirati o svim aspektima pojedine situacije

Nakon obilaska gospodarstva gosti i domaćini raspravljali su o postupcima koje je potrebno provesti u narednom razdoblju, te uz ponuđene kulinarske specijalitete razradili i pojedinosti. Uz najbolje želje obitelji Gašparić u daljnjoj uspješnoj svinjogojskoj proizvodnji, te osobito održavanju te tradicije u cijeloj Slavoniji, oprostili smo se od domaćina do neke druge prilike – tko zna, možda na proslavi uspješno okončane legalizacije!

Katrin Gnjidić, dr. vet. med.
tehnički suradnik za nitrate na projektu Kontrole onečišćenja u poljoprivredi RH 
www.apcp.hr

Pripremi za ispis