Dani polja krumpira u Čakovcima

OPG Račman surađuje sa firmom Agrol doo iz Belice (Međimurska županija) i Poljoprivrednog instituta iz Keszthely-a  iz Mađarske čije su sorte krumpira bile posađene u pokusu. Proizvođačima su pokazane nove sorte u polju: Rioja, Hopehely, Balatoni rozsa i Venus gold koje su bile posađene na površini od 5,5 ha te detaljno objašnjene karakteristike svake.

OPG Račman obrađuje oko 80 ha zemlje –bavi se ratarskom proizvodnjom te uz sjemenski krumpir proizvodi i merkantilni. Ove dane polja posjetila je grupa proizvođača iz Belice.

Područni odjel HZPSS-a Vukovarsko srijemske županije
Gordan Sučić,dipl. inž. agr.
Mira Živković, dipl. inž. agr.

Pripremi za ispis