Dan rajčice

Program Dana rajčice 2009.
Četvrtak, 6. kolovoza 2009.

Gradska vijećnica, Giuseppe Garibaldi 6, Umag

Stručni skup

09:30
Otvaranje stručnog skupa, dobrodošlica domaćina i pozdrav gostiju
09:45
Dr. sc. Zdravko Matotan, Podravka d.d. Koprivnica – Razvoj i napređenje proizvodnje rajčice za preradu na području istre
10:00
Doc. dr. sc. Gabrijel Ondrašek, Agronomski fakultet sveučilišta u Zagrebu – Plan navodnjavanja Bujištine i razvoj proizvodnje rajčice za preradu
10:15
Mr. sc. Sanja Biškup, Petrokemija d.d. Kutina – Gnojidba rajčice za preradu u mineralnim gnojivima
10:30
Rajko Jambrošić, dipl. ing., Zeleni hit d.o.o. Zagreb – Fertigacija rajčice za preradu
10:45
Franjo Babić dipl.ing., Novatech d.o.o. – Folijarna prihrana rajčice za preradu mikroniziranim kalcitom
11:00
Doc. dr. sc. Klara Barić, Agronomski fakultet sveučilišta u Zagrebu – Modeli zaštite rajčice za preradu od korova
11:15
Nataša Mužević dipl.ing., AgroChem MAKS d.o.o. Zagreb, – Zaštita rajčice za preradu od bolesti
11:30
Rasprava
11:45
Obilazak proizvodnih i pokusnih površina pod rajčicom za preradu
13:00
Domjenak

Trg slobode, Umag

20:00
Fešta od rajčica

Organizatori:

Podravka d.d. Koprivnica
Turistička zajednica Grada Umaga
Grad Umag
Udruga proizvođača industrijske rajčice "Pomidor"
Pučko otvoreno učilište Ante Babić Umag
Istarska Županija

Pripremi za ispis