Najuspješniji Vinodar do sada

Respektabilna i stručna komisija na čelu sa predsjednicom Dunjom Mežnarić radila je u 4 grupe, ocijenila prijavljene uzorke po Bauxbaumovoj metodi i dodijelila 2 diplome s velikim zlatnim znakom, 29 diploma sa zlatnim znakom, 110 diploma sa srebrnim znakom, 39 diploma sa brončanim znakom, 9 priznanja a 28 uzoraka je eliminirano.

Diplome sa velikim zlatnim znakom dobila su vina Graševina-izborna berba prosušenih bobica, berba 2007. godine tvrtke „Badel 1862-Vinarije Daruvar“ i Graševina, berba 2008. „Vinarije Srijem“ iz Iloka.

Uz ovu izložbu održana su brojna kulturno-umjetnička te stručna događanja organizator kojih je i ove godine bio naš Zavod kao dugogodišnji suorganizator izložbe.

Tako je u okviru uzložbe naš kolega Ivo Juras održao vrlo stručnu prezentaciju kontrole ispravnosti atomizera 8 atomizera daruvarskih vinogradara, kolegica Jasna Rubeša-Vili stručno predavanje na temu „Malolaktična fermentacija vina“, kolega Ivan Danjek upoznao je vinogradare sa važnošću kalcifikacije vinograda,a kolega Tomislav Božičević prezentirao je pionirski posao dobivanja markice kvalitete za vino graševinu berbe 2008. Udruge kutjevačkih vinara u dobivanju koje su i on i članovi Udruge uložili puno energije i truda.

Svim ovim kolegicama i kolegama u ime Organizacijskog odbora izložbe još jednom iskreno zahvaljujem uz poziv da se i dogodine vidimo, nadam se opušteno i bez prevelikih obaveza jer ste to ove godine svojim radom pošteno zaslužili.

Ove događaje pratili su brojni koncerti, štandovi i bogata gastronomska ponuda čime je „Vinodar“  postao promotor bogatih turističkih mogućnosti ovoga kraja te grada Daruvara kao najljepšeg malog grada kontinentalne Hrvatske.

                                                            Područni odjel Bjelovarsko-bilogorske županije
dipl.ing. Vlado Bistrović, viši stručni savjetnik

Pripremi za ispis