CIP Eko-inovacije info dan

Predstavljanjem Eco-Innovation pilot projekta kroz Competitiveness and Innovation Programme (CIP) nastoji se doprinijeti zaštiti okoliša istovremeno doprinoseći konkurentnosti i ekonomskom rastu, kao i podupiranju inovacija i malih i srednjih poduzeća u Europskoj Uniji. Godišnji natječaji za predlaganje projekata obično se objavljuju u travnju svake godine, a rok za podnošenje je početkom rujna. 

Dodatne informacije o programu info dana mogu se dobiti na web stranici www.informo.hr, a o samom projektu na ec.europa.eu/ecoinnovation.

Područna služba HZPSS-a Istarske županije,
Bernardina Hlevnjak, dipl. ing. agr., vježbenik za stručnog suradnika za zaštitu bilja

Pripremi za ispis