Održan dan kalcizacije polja Varaždinske županije

Uz dobru organizaciju i srdačan doček predstavnika tvrtke Holcim kao i gradonačelnika grada Lepoglave, održano je uvodno predavanje o kalcizaciji u suradnji s HZPSS-om, nakon čega je prof. dr. sc.Milan Mesić detaljno iznio podatke o projektu testiranja učinkovitosti proizvoda na prinos i komponente prinosa kukuruza u 2008. Nakon zaključka o Holcim Agrocal proizvodima krenulo se busom na pokusno polje Čret. Na poljoprivrednom dobru kaznionice Lepoglava održana je demonstracija strojeva za kalcizaciju tvrtke PSC Ferenčak iz Križevaca. Nakon toga je prof. dr. sc. Milan Mesić uz obilazak pokusnih parcela zasijanih ječmom, na kojima je provedena kalcizacija s različitim količinama Agrocal granula i praha, na primjerima prikazao njihov utjecaj na komponente prinosa. Uz postavljena pitanja i diskusiju poljoprivredni proizvođači su i ovom prilikom dobili odgovore vezano za provođenje kalcizacije i rješavanje problema kiselih tala.

Područni odjel HZPSS-a Varaždinske županije,
Mara Bogović, stručni savjetnik

Pripremi za ispis