Nove tehnologije u procesu mužnje

Posjetom sajmovima poljoprivredne mehanizacije i opreme imao sam prilike vidjeti i jedan uređaj koji mi je privukao pažnju, svojom jednostavnošću, lakom montažom i primjenom na farmama muznih krava, bilo da se radi o izmuzištima ili stajama opremljenim mljekovodom. Naravno, broj muznih krava u staji je taj koji opravdava i ulaganje u takovu opremu. Jedan od osnovnih preduvjeta higijenske mužnje je kvalitetno pranje sisa prije mužnje.

Već više od deset godina uređaj za pranje sisa muznih krava- Puli sistem F 50, prisutan je na svjetskom tržištu. Priznat je od proizvođača mlijeka širom svijeta koji ga cijene zbog njegove učinkovitosti i pouzdanosti.

muznja2.jpg

Uređaj F50 sastoji se od tri rotirajuće četkice koje peru vanjski i donji dio sise. Pranje se odvija sa mlakom vodom i dezinfekcijskim sredstvom koji ima jako antibakterijsko djelovanje. Ovaj uređaj dezinficira, masira i suši sise muznih krava prije mužnje. Efektom stimulacije dolazi do bržeg ”otpuštanja” mlijeka, čime se ubrzava proces mužnje. Istovremeno se otpuštaju i prvi mlazovi mlijeka ,što smanjuje broj bakterija i somatskih stanica u mlijeku. A sušenjem se smanjuje ulazak prljave vode sa vimena u mlijeko. Uređaj F50 je idealan za farme manje od 150 krava u procesu mužnje, a F50 – TOP za farme veće od 15 krava. Uređaj pokreće elektromotor niskog napona, i izoliran je od strujnog udara, te garantira sigurnost muzača i krava.

Cilj svakog proizvođača proizvesti je što kvalitetnije mlijeko, za što dobiva višu cijenu po litri mlijeka, poboljšava svoj životni standard, pa je potaknut na proširenje proizvodnje. Nužan je preduvjet kvalitetne proizvodnje i higijenske ispravnosti mlijeka ispravnost stroja za mužnju, tehnika mužnje te provođenje higijenskih mjera tijekom mužnje, kao i pravilno postupanje mlijekom nakon mužnje (pretakanje, hlađenje). Poznato je da navedeni parametri kvalitetne proizvodnje znatno utječu ne samo na kakvoću i količinu izmuženog mlijeka, nego i na zdravlje vimena krave bez kojeg nema proizvodnje mlijeka. Kako ne bi došlo do povećanja mikroorganizama i somatskih stanica u mlijeku, svaki proizvođač mlijeka trebao bi pravilno pristupiti pranju i sušenju vimena.

Kako radi Puli sistem F50?

Pere, masira, dezinficira i suši sise prije procesa mužnje!

Masaža je važan element za bržu mužnju- čime znatno štedimo na vremenu. Eliminiranjem prvih mlazeva mlijeka smanjujemo razinu bakterija i somatskih stanica. Drugi važan faktor je sušenje kojim ne dopuštamo da prljava voda dođe do mlijeka. Čista voda sa dezinficijensom je uvijek prisutna za svaku sisu/kravu. Postupak pranja traje 10- 15 sekundi po svakoj kravi. Pritiskom na prekidač, na ručici uređaja svaka sisa ima proces pranja u trajanju oko jedne sekunde. Otpuštanjem prekidača protok vode prestaje, a s time i pranje, te četkice bržom rotacijom počinju proces isušivanja sisa. Nakon čega slijedi mužnja.

PREDNOSTI  sustava Puli F 50

  •  Pere, dezinficira i suši u vremenu 10-15 sekundi prije mužnje
  •  Poboljšava stimulaciju i bržu mužnju
  •  Smanjuje razinu bakterija, somatskih stanica i smanjuje pojavu mastitisa
  •  Reducira upotrebu svih drugih deinficijensa
  •  Bolja kvaliteta mlijeka
  •  Smanjenje potrošnje vode za pranje i do 80 %
  •  Ruke muzača su uvijek čiste (smanjuje se mogućnost cross- kontaminacije)
  •  Prilagodljiv je bilo kojem sustavu mužnje
  •  Lagan i brzo se postavlja
  •  Povećava dobit i smanjuje troškove

Na web stranici: http://www.dairy-equipment.net/media/video.swf možete vidjeti kako sustav funkcionira.

Područni odjel HZPSS-a Požeško-slavonske županije,  
Ivica Prpić dipl. ing. agr., viši stručni savjetnik za mehanizaciju

Pripremi za ispis