Sjenaža 2009.

Pred proizvođačima mlijeka je velik i odgovoran posao, treba „uhvatiti“ i spremiti prvi otkos sa sijanih travnjaka. Jesenas zasijani,  dobro prihranjeni travnjaci, prvenstveno, talijanski ljuljevi spremni su za košnju. Kvalitetno spremljen prvi otkos predstavlja po količini uroda voluminozne mase veći dio obroka  u hranidbi krava tokom cijele godine.

Da bi dobili kvalitetnu krmu moramo je spremiti na vrijeme, a to znači pokositi travu u fazi vlatanja, kada je masa bogata listom i nema još pojave klasa. Talijanski ljulj u slučaju da je odgovarajuće prihranjen, kao trava sa najintenzivnijim porastom u proljeće nalazi se u fazi kada ga treba spremiti u sjenažu. Čeka se stabilna prognoza za potrebna tri-četiri dana za spremanje.

2.jpg

      Talijanski ljulj pred košnju
 
Visina mase kada treba donijeti odluku o spremanju sjenaže je negdje 50-55 cm, a također ne treba dozvoliti da usjev odozdo počinje žutiti jer tada je sporiji naredni porast.

 

Ako je moguće košnju treba početi u popodnevnim satima kada je veći sadržaj šećera u biljci, iako ona gospodarstva koja imaju desetke hektara pod travom teško da se mogu tome prilagoditi. Da bi se pokošena masa ravnomjerno provenula treba je odmah rasresti po parceli.

 

3.jpg

Engleski ljulj pred košnju
 

Engleski ljulj je trava koja ima nešto sporiji dnevni porast i ne ide naglo u klasanje kao talijanski ljulj. Kako je ubrajamo u niske trave vrijeme za košnju je kada masa dostigne visinu 30-35 cm, a tada još nema pojave klasića.

Kod zasijanih smjesa trava i djetelina vrijeme košnje treba odrediti prema prema

udjelu pojedinih vrsta. To znači u slučaju da prevladavaju djeteline treba čekati početak stvaranja cvjetnih pupova ili kada imamo više trava  u smjesi, za spremanje sjenaže se odlučujemo u momentu vlatanja trava.

4.jpg

Da bismo ostvarili 4-5 otkosa godišnje visina reza kose mora biti na 8-10 cm, kako bi travnjaci nakon prihrane čim prije započeli s ponovnim rastom.

Ovakvom visinom košnje sprečavamo onečišćenje mase česticama tla i unos stare odumrle biljne mase u silos.

Pripremi za ispis