Godišnje izvješće za 2008. godinu i program rada za 2009. godinu

Godišnje izvješće za 2008. godinu i program rada za 2009. godinu (8,4 MB)

Predgovor

Strateške odrednice u programu rada Hrvatskog zavoda za poljoprivrednu savjetodavnu službu (HZPSS) za 2008. godinu vezane su bile za stručno usavršavanje poljoprivrednika i ribara i za uspostavu sustava u poljoprivredi sukladan standardima EU.

Znatni doprinos naših savjetnika bio je u provedbi operativnih programa razvitka poljoprivredne proizvodnje RH (govedarstvo, svinjogojstvo, trajni nasadi, povrćarstvo i cvjećarstvo te kulen).

U spomenutim operativnim programima savjetnici su bili izravno uključeni u prenošenju informacija poljoprivrednicima putem medija, stručnih predavanja i prezentacija kao i u izradi tehnološko-tehničkih projekata za poljoprivredna gospodarstva te u davanju stručnih savjeta u pojedinim proizvodnim procesima na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima.

Sudjelovali smo u međunarodnim programima i projektima (Leader, Intereg, Phare) koji su bili namijenjeni za diversifikaciju poljoprivredne proizvodnje, revitalizaciju i pokretanje tradicionalnih proizvodnji te na očuvanje krajobraza, kulturne baštine i zaštite okoliša.

Potrebno je istaknuti i ulogu naših savjetnika u slatkovodnom i morskom ribarstvu u programskim terenskim aktivnostima i uspostavi novih ribarskih udruga i zadruga.

Zapažena je bila uloga savjetnika HZPSS-a u radu brojnih povjerenstava MPRRR-a pri izradi novih zakona i podzakona iz područja poljoprivrede i ribarstva.

Tijekom 2008. godine intenzivno smo radili na poboljšanju organizacije rada unutar HZPSS-a i uvođenju standarda upravljanja kvalitetom prema zahtjevima norme EN ISO 9001: 2002 (skraćenog ISO 9001). U 2009. godini očekujemo da naša ustanova dobije certifikat ISO standarda 9001.

Službenici HZPSS-a ostvarili su zadane ciljeve postavljene, programom rada za 2008. godinu i uspješno završili financijsko poslovanje što je i potvrdilo Upravno vijeće naše ustanove.

Sve ove aktivnosti obavili smo s 242 službenika u 117 ureda u svim županijama RH, a za to je prijeđeno njihovim automobilima 2,161.278 km.

Savjetnici su održali ukupno 1435 stručnih predavanja, na kojima je prisustvovalo 33.802 poljoprivrednika ili 27 poljoprivrednika po predavanju.

Tijekom 2008. godine održano je 771 demonstracija, prikazano za 33.802 poljoprivrednika, 609 manifestacija i izložbi za 129.728 poljoprivrednika. Prema navedenome možemo zaključiti da su savjetnici na predavanjima, demonstracijama i manifestacijama okupili te educirali oko 196.666 poljoprivrednika.

Analizom aktivnosti savjetnika na terenu možemo zaključiti da su savjetnici 79,99 % radnog vremena utrošili na stručne i administrativne poslove za poljoprivrednike. Od toga su 55,93 % radnog vremena utrošili na savjete, informiranje, stručna predavanja, prikaze, prognozne poslove, projekte i istraživanja na OPG-ima, a 24,06 % radnog vremena za obavljanje administrativnih poslova za poljoprivrednike kao što su popunjavanje obrazaca za kredite, upisnik, poticaje promet kapitalnih ulaganja itd.

Ostatak radnog vremena od 20,01 % utrošen je na osobno usavršavanje te ostalo.

Proračun HZPSS-a za 2008. godinu ukupno je iznosio 40.700.925 kn i na potpunom smo financiranju iz državnog proračuna Republike Hrvatske (NN 137/06 i NN 78/07).

U organizaciji HZPSS-a u Zagrebu je 24. travnja 2008. obilježeno sedamnaesta obljetnica Poljoprivredno savjetodavne službe Republike Hrvatske i jedanaesta obljetnica HZPSS-a. Tom su prilikom, osmu godinu za redom, dodijeljena priznanja HZPSS-a za 2007. godinu na temelju javnog natječaja.

Za životno djelo u poljoprivrednom savjetodavstvu nagrađena je Marica Lončar, dipl. inž. agr., stručna savjetnica za ratarstvo u Područnoj službi HZPSS-a Karlovačke županije.

Dobitnici priznanja za izvanredni stručni i organizacijski rad u poljoprivrednom savjetovanju u 2007. godini jesu:

  • Štefanija Lovrenčić, dipl. inž. agr., rukovoditeljica Područne službe HZPSS-a Krapinsko-zagorske županije;
  • Jadranka Berić, dipl. inž. agr., viša stručna savjetnica za zaštitu u ratarstvu, Područna službaHZPSS-a Bjelovarsko-bilogorske županije;
  • Boris Perić, dipl. inž. agr., stručni savjetnik za agroekonomiku, Područna služba HZPSS-a Šibensko-kninske županije;
  • Anđelka Pejaković, dipl. inž. agr., stručna savjetnica za stočarstvo, Područna služba HZPSS-a Zagrebačke županije;
  • mr. sc. Luka Čuljak, stručni savjetnik za mehanizaciju, Područna služba HZPSS-a Krapinsko-zagorske županije;
  • prof. dr. sc. Zvonimr Štafa, redovni profesor Zavoda za specijalnu proizvodnju bilja na Agronomskom fakultetu u Zagrebu.

Hrvatski zavod za poljoprivrednu savjetodavnu službu bio je organizator i suorganizator brojnih savjetovanja, seminara, sajmova i brojnih natjecanja (orača, izbora najuzoritije seoske žene i dr.).

Međusobno informiranje između 117 ureda i 242 službenika odvija se putem interneta. Redovito se službenicima prenose sve odluke s kolegija u Uredu ravnatelja, zaključci sa svih županijskih područnih službi i kolegija načelnika odjela.

Mjesečno izlazi Bilten HZPSS-a, a dnevno se ažurira web stranica na kojoj se objavljuju najave događaja i izvještaji o održanim događanjima u rubrici vijesti preporuke za zaštitu bilja, novi zakonski propisi iz područja poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja. Tjedno se šalje Newsletter prijavljenima na njihove adrese.

Aktivna je i izdavačka djelatnost, a tiskaju se letci, brošure i katalozi.

U programu rada HZPSS-a za 2009. godinu strateške odrednice jesu:

  • Najvažnije strateške odrednice Zavoda u budućem razdoblju jesu poticanje poljoprivrednih gospodarstava za gospodarsko okrupnjavanje, osuvremenjivanje i učinkovitost korištenje proizvodnih resursa i kapaciteta, uz istovremeno očuvanje okoliša, unaprjeđenje tehnoloških postupaka, povećanje količine, kakvoće i tržišnosti poljoprivredno-prehrambenih proizvoda, jačanje poslovnoga povezivanja u poljoprivredi te razvoj sustava poljoprivrednog obrazovanja.
  • HZPSS usmjerava se na jačanje kapaciteta za sudjelovanje u provedbi operativnih programa Vlade Republike Hrvatske koji se provode radi poticanja izgradnje, rekonstrukcije i opremanja novih farmi u govedarskoj proizvodnji, sadnje i opremanja postojećih i novih višegodišnjih nasada, kapitalnih investicija i ulaganja u cjelokupnom poljoprivrednom sektoru, pretpristupnih programa i programa ruralnog razvoja, putem niza mjera te nepovratnih novčanih potpora iz državnoga proračuna RH.

U izvješću je iscrpno prikazan rad po odjelima HZPSS-a i po područnim službama HZPSS-a za 2008. godinu te program rada za 2009. godinu, po novoj usvojenoj sistematizaciji.

Na kraju je predstavljen plan stručnih predavanja, demonstracija i prezentacija u 2009. godini.

Ravnatelj HZPSS-a
dr. sc. Ivan Katalinić

Pripremi za ispis