3. međunarodno savjetovanje o slatkovodnom ribarstvu

Savjetovanje je bilo u organizaciji HGK – Sektor za poljoprivredu, prehrambenu industriju i šumarstvo, HGK – ŽK Vukovar, Vupik-a d.d. i Ribnjaka Grabovo d.o.o. Vukovar, a pod pokroviteljstvom Ministarstva poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja i Ministarstva regionalnog razvoja, šumarstva i vodnoga gospodarstva.

Nakon otvaranja 16. travnja 2009. godine ur odnoj kući nobelovca Lavoslava Ružičke, J.J. Stossmayera 25, Vukovar, održao se znanstveni dio savjetovanja na kojem je prezentirano 25 radova s temama vezanim za aktualnu problematiku slatkovodne akvakulture i stanja u otvorenim vodama. Sudjelovali su i djelatnici Odjela za ribarstvo HZPSS-a , a Boris Župan dr. vet. med. imao je izlaganje na temu „Ekološka akvakultura u EU“.

U prostorima hotela Dunav 17. travnja u okviru savjetovanja održao se Okrugli stol na temu „Problematika slatkovodnog ribogojstva i otvorenih voda“, gdje su problematiku iznjeli i ribari iz susjednih zemalja.                                        

Odjel za ribarstvo HZPSS-a
Boris Župan dr. vet. med., stručni savjetnik za ribarstvo

Pripremi za ispis