Održan skup u Vinkovcima s temom Kontrola onečišćenja u poljoprivredi

Skupu su nazočili voditelj Jedinice za provedbu Projekta pri Ministarstvu poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja gospodin Hrvoje Horvat, i predstavnici Svjetske Banke, gđa Vera Dugandžić i Aleksandar Nacev, budući da su u sklopu svoje posjete područjima na kojima se provodi Projekt željeli upoznati zainteresirane institucije s aktualnim aktivnostima vezanim uz razvoj Projekta.

Budući da su u samoj pripremi ovog projekta sudjelovale mnoge institucije vezane uz zaštitu okoliša, a osobito voda na području Vukovarsko-srijemske županije, na skupu su bili prisutni i predstavnici Hrvatskog Zavoda za poljoprivredno-savjetodavnu službu – specijalisti za stočarstvo, predstavnici Hrvatskog Stočarskog centra, Hrvatskih voda, Zavoda za tlo, Zavoda za javno zdravstvo, Vinkovačkog vodovoda i kanalizacije, Zavoda za prostorno uređenje, Upravnog odjela za međunarodnu suradnju i kapitalna ulaganja, Razvojne agencije „Hrast“, te predsjednik udruge uzgajivača goveda Vukovarsko-srijemske županije.

Nakon uvodne rijeći gospodin Matić osvrnuo se na aktivnosti provedene u sklopu pripreme Projekta uključujući utvrđivanje zdravstvene ispravnosti uzoraka vode na određenim područjima, koncentracije štetnih tvari, kemijsku i bakteriološku analizu, pripremno upoznavanje proizvođača goveda i svinja o problemu onečišćenja okoliša organskim gnojivom. Upravo na temelju rezultata tih aktivnosti određeno je da Vukovarsko-srijemska županija bude jedna od tri županije u kojima će se ovaj pilot-projekt provoditi. Gospodin Matić posebno je pozdravio goste iz Svjetske banke i najavio voditelja Jedinice za provedbu Projekta, gospodina Horvata.

2009_04_20_1.jpg
Gospodin Andrija Matić, pročelnik Upravnog odjela za poljoprivredu, šumarstvo i razvitak seoskog prostora Vukovarsko srijemske županije, pozdravlja sudionike skupa

U svojoj prezentaciji, gospodin Horvat je obrazložio pojedine komponente Projekta i planirani način njihove provedbe. Globalni cilj Projekta je zaštita rijeka podunavskog sliva i Crnog mora, međutim, za nas je važna provedba na lokalnoj razini, i to raznim mjerama za uvođenje čišće ali i učinkovitije i isplativije poljoprivrede. Važno je spomenuti da je provedba svih aktivnosti potpuno usklađena sa Projektom pravnoga i institucionalnog usklađivanja u području poljoprivrede s pravnom stečevinom EU koju već godinama provodi MPRRR.

Planirane su aktivnosti vezane uz ratarsku i stočarsku proizvodnju, optimalni plodored, zaštita i gnojidba bilja, zbrinjavanje stajnjaka, ukratko – primjena načela dobre poljoprivredne prakse i podizanje razine svijesti javnosti o povezanosti lokalnog djelovanja na očuvanje kvalitete pitke vode.

2009_04_20_2.jpg
Voditelj Jedinice za provedbu Projekta, gospodin Hrvoje Horvat, upoznaje sudionike skupa s ciljevima Projekta

Gospodin Horvat dao je i kratak prikaz postojeće zakonske regulative u Republici Hrvatskoj o kontroli onečišćenja iz poljoprivrede, pri čemu je još dosta propisa na dragovoljnoj osnovi. No, ulaskom u EU ti propisi postat će obvezujući za poljoprivrednike, te će poticaji koje će poljoprivredni proizvođači ostvarivati, biti uz ostalo vezani i uz pravilno upravljanje stajnjakom. S tog gledišta, mogućnost ostvarenja povrata čak tri četvrtine uloženih sredstava u izgradnju odlagališta za stajnjak i odgovarajuću opremu, koju Projekt nudi kroz investicijski fond, poljoprivrednicima postaje iznimno zanimljiva.

Zainteresiranost proizvođača mlijeka i svinjogojaca vrlo je visoka, te u područne urede HZPSS-a svakodnevno stižu upiti o uvjetima ostvarenja povrata sredstava. No, budući da je jedan od uvjeta i uredna dokumentacija objekata utvrđeno je da će neki zainteresirani morati uložiti dodatni trud kako bi je ishodili. Velika je novost u ovom projektu što će im u tome pomoći i projektni tim.

Predstavnici Svjetske Banke, gospođa Dugandžić i gospodin Nacev tom su prilikom ukazali na važnost poznavanja propisa koji vrijede na područjima jedinica lokalne samouprave, budući da postoje znatne razlike u mnogim parametrima temeljem kojih se ishode dozvole za gradnju objekata za stočarsku proizvodnju, kao što je na primjer broj uvjetnih grla koje je moguće držati u okviru naselja.

Pročelnik Matić izrazio je spremnost da u suradnji s voditeljima udruga proizvođača goveda i svinja provede anketiranje proizvođača potencijalnih korisnika sredstava Darovnice, nakon čega bi se moglo posjetiti svakoga od njih i detaljno im obrazložiti postupak prijave na natječaj za ta sredstva. Tu ideju s odobravanjem su pozdravili svi sudionici skupa, te izrazili spremnost na nastavak suradnje i tijekom provedbe Projekta, nakon uspješno provedene pripreme istog.  

Dodatne informacije o projektu: www.apcp.hr

Pripremi za ispis