Prikazivanje rezidbe kruške i jabuke

Na ogulinskom području u posljednjih nekoliko godina podiže se sve više novih intenzivnih nasada krušaka, pa je prikazivanje održano na OPG-u Marijana Novaka gdje je nasad kruške površine 0,75 ha podignut prošle godine. Stručni savjetnik za voćarstvo Ivan Banjavčić pokazao je nazočnima kako započeti sa formiranjem uzgojnog oblika kruške u prvim godinama nakon sadnje, što je većini proizvođača bila nepoznanica. Prikazivanje rezidbe jabuke održana je u voćnjaku jabuke površine 1 hektar na OPG-u Borisa Capana u Tounju, na jabukama starim 15 godina. Odazvalo se oko 30-tak zainteresiranih. Neki su se i sami okušali u rezidbi. Poljoprivrednici su bili zadovoljni prikazivanjima i novim spoznajama o rezidbi i zaštiti, a djelatnici HZPSS-a dobrim odazivom voćara.

Područna služba HZPSS-a Karlovačke županije,
mr. sc. Mirna Ceranić-Sertić, stručni savjetnik za zaštitu bilja
 
Pripremi za ispis