Održan prikaz sustava LPIS

LIPS je mjera koja se provodi u cilju harmonizacije, evidencije, analiza izvještavanja o sektoru poljoprivrednog zemljišta, odnosno kultura koje se uzgajaju na tim površinama da bi poljoprivredni proizvođači mogli ostvarivati pravo koje im pripada temeljem zakona o potporama. Naglašeno je da EU nesebično daje 40% – 50% svog nacionalnog buđeta na potpore resornom ministarstvu poljoprivrede, ali tu vjerodostojnu raspodjelu svim raspoloživim mehanizmima KONTROLIRAJU.

LPIS je obavezna mjera koje RH kao buduću članicu EU očekuje na svom putu u prilagodbi zakonodavstva i prakse te je u svakom trenutku bitno napomenuti poljoprivrednim proizvođačima što ih čeka. Kada je u pitanju odabir i priprema ograničeno pogodnih terena za uzgoj višegodišnjih nasada u posljednjih pet do šest godina predmetna aktivnost na području mediteranskog dijela RH vrlo je nazočna. Također se u pojedinim slučajevima javljaju i određene poteškoće, ali i greške po pitanju privođenja ovakvih površina kulturi. Jako bitno je da poljoprivrednici budu razborit u odabiru površina, njihove veličine, načina pripreme, a sve s ciljem da bi ta proizvodnja bila u konačnici ekonomski isplativa. Potrebno je prikupiti sva dosadašnja iskustva i praksu da se ne bi javili oni problemi koji bi otežali tu proizvodnju – rekao je dr. sc. Ante Biško.

Informativno sam upoznala prisutne o NATURI 2000, što ona zapravo znači i zašto je važno upoznati se što prije sa određenim direktivama evropskog zakonodavstva a u skladu je sa prilagodbom našeg nacionalnog zakonodavstva.

Također sam prisutne kratkom prezentacijom tekstualnom i slikovnom upoznala sa svojim sudjelovanjem na BIOFAHU u Nürnbergu.

Predavanje je bilo jako dobro posjećeno, prisutni su sa velikom pozornošću slušali izlaganja, pitanja je bilo dosta, razvio se pozitivni dijalog struke i prakse.

 Naši poljoprivrednici još su jednom dokazali da su željni NOVIH INFORMACIJA, što mene kao savjetodavca svakako obvezuje da im ih i osiguram ukoliko se može.

Područna služba HZPSS-a Dubrovačko-neretvanske županije,
Ljiljana Mustapić, dipl. inž. agr., stručni savjetnik za integriranu i ekološku poljoprivredu

Pripremi za ispis