Osnovana Udruga strojni prsten Ribnica

U tome su naišli na veliku podršku grada Velike Gorice te djelatnika HZPSS-a Područne službe Zagrebačke županije, koji su pripremili svu potrebnu papirologiju (Statut, Odluke i ostalu dokumentaciju).
Skupštinu je otvorio i pozdravio sve nazočne domaćin g. Mladen Koljenić a mr. sc. Luka Čuljak upoznao je nazočne o svrsi i cilju osnivanja Udruga strojnih prstenova u RH te modelu kako bi Udruge trebale funkcionirati. Udruga zasad okuplja osam članova s cjelokupnog područja grada Velike Gorice.

Članovi Udruge trenutno imaju 90 muznih krava s prosječnom proizvodnjom od 6000 kg mlijeka. Kako bi se što kvalitenije bavili proizvodnjom mlijeka te što kvalitetnije pripremali hranu strojni prsten Ribnica uz pomoć MPRRR-a, lokalne samouprave i samih proizvođača planiraju nabaviti kombajn za berbu kukuruza i žita. Na skupštini je prihvaćen Statut te su izabrana sva tijela Udruge.
Za predsjednika Udruge izabran je Mladen Koljenić, tajnik Udruge je Tomislav Perečinec a rizničar Udruge je Štefica Puljko. Cilj osnivanja Udruge strojni prsten „Ribnica“ je prvenstveno udruživanje i suradnja poljoprivrednih proizvođača radi unaprjeđivanja i bolje iskorištenosti poljoprivredne proizvodnje te ekonomičnijeg rada i proizvodnje putem zajedničkog korištenja poljoprivredne mehanizacije, zajedničko predstavljanje na širem području, podizanje kvalitete proizvoda na višu razinu, razmjena iskustava i pružanje stručne pomoći svojim članovima za što uspješnije stvaranje, promicanje i plasman njihovih proizvoda.

Udruga će ciljeve ostvarivati razvijanjem međusobne suradnje, zajedničkim korištenjem poljoprivredne mehanizacije, organizacijom stručnih predavanja i putovanja te sudjelovanjem članova na sajmovima i  manifestacijama, a u što će sve biti uključeni i djelatnici HZPSS-a.

 

 

Područna služba HZPSS-a Zagrebačke županije,
mr. sc. Luka Čuljak, stručni savjetnik 

 

Pripremi za ispis