Instalirane dvije agroklimatske stanice Metos

U Bjelovarsko-bilogorskoj županiji do sada je postavljeno 6 uređaja instaliranih u nasade jabuka, vinove loze i krumpir.

Instaliranjem novih aparata  omogućit će se kvalitetnije obavljanje prognoznih poslova kao i davanje pravovremenih preporuka za zaštitu bilja.

Odsjek HZPSSa, Bjelovarsko-bilogorske županije
Jadranka Berić, viši stručni savjetnik
Vesna Bradić, stručni savjetnik

Pripremi za ispis