Koje su koristi od oprašivanja pomoću insekata?

Istraživači Nacionalnog instituta za istraživanja u poljoprivredi (INRA), Centra za znanstvena istraživanja (CNRS) u Francuskoj i Helmhotz centra za istraživanje okoliša (UFZ) su, osim toga, procijenili i ekonomsku štetu koja nastaje uslijed nedostatka kukaca za oprašivanje, na 190 do 310 milijardi € godišnje.

Neosporno je da smanjenje broja kukaca za oprašivanje utječe i na biološku raznolikost. Stvarne posljedice nastale uslijed toga nisu jasne niti danas.

Znanstvenici procjenjuju da ekonomske štete nastale nedostatnim brojem kukaca za oprašivanje iznose 190 do 310 milijardi € godišnje.

Iz stranog tiska
Časopis DLG Mitteilungen 11/2008.
Prevela: Marija Ševar

Pripremi za ispis