Kontrola ispravnosti muznih uređaja na KPD „Valtura“, te OPG-ima u Istarskoj županiji

Pregled je obavljen na slijedećim gospodarstvima:

  • OPG-u Silvana Orbanića iz Kašćergani, vlasnika 60 muznih krava,
  • Galant Elvia iz Krculi, vlasnika 17 muznih krava,
  • Fajman Đanija iz Letaja, vlasnika 66 muznih krava,
  • Peršić Alena iz Premanture, vlasnika 62 muzne krave.

Većina gospodarstava ima izmuzište „De Laval“, osim OPG Peršić Alena koji ima izmuzište „Westfalia“, dok je kod OPG Galant Elvia mužnja odvija u kantu.
Muzni uređaji su bili čisti, uredni i ispravni na što ukazuje i kvaliteta isporučenog mlijeka sa tih gospodarstava.

Slijedećeg dana, 6. studenog 2008. godine posjetili smo KPD Valtura, gdje su nas dočekali ljubazni domaćini sa svojim tehnologom gospodinom Šćulcem.

KPD Valtura ima 175 muznih krava. Ovdje je Luka Čuljak prekontrolirao ispravnost rada 22 pulzatora, od koji je 5 pulzatora bilo neispravno.
Iako su pulzatori nedavno bili servisirani pojavila su se odstupanja od propisanih vrijednosti.

Dežurnim djelatnicama – muzačicama, održali smo predavanje o higijeni mužnje, dok su nam one pokazale na koji način muzu. Mi smo im ukazali na uočene propuste.

Domaćini su nam pokazali kako se higijena u proizvodnji poštuje, te se prepoznaje veliki trud djelatnika.

Djelatnici KPD Valtura i ostali posjećeni stočari i dalje su zainteresirani za daljnju suradnju sa HZPSS, poglavito za kontrolu ispravnosti muznih uređaja.

Područna služba HZPSS-a Zagrebačke županije,
mr. sci. Luka Čuljak, stručni savjetnik za mehanizaciju

Područna služba HZPSS-a Istarske županije,
Ivanka Bervida, dipl. ing. agr., stručni savjetnik za stočarstvo

Pripremi za ispis