VI. međunarodno-interdisciplinarno savjetovanje Njega gradskog prostora

Teme izlaganja bile su slijedeće:

 • Mirna Bojić: Zaštita prirode u urbanim sredinama temeljem Zakona o zaštiti prirode
 • Snježana Zima: Uloga normizacije u tehničkom usklađivanju Republike Hrvatske s Europom i svijetom
 • Vesna Ferenčak Brodarić: Predstavljanje tehničkoga odbora HZN/TO 527, Krajobrazna arhitektura
 • Desanka Sarvan: Pravni status parkova i javnih zelenih površina kao komunalnih objekata
 • Ljubica Čusak: Primjena zakonske regulative iz zaštite prirode u postupcima kojima se odobrava građenje građevina
 • Zrinka Brajan: Gradski parkovi u nestajanju
 • Ognjen Čaldarović , Jana Šarinić: Osnovne socijalne značajke prirode kao javnoga dobra u urbanom kontekstu
 • Barbara Goličnik: Ekološko, društveno i simbolično-kulturno značenje prirode u urbanim sredinama
 • Vjeran Majnarić: Zagrebačka zelena potkova
 • Ranka Perović Bilić , Mirjana Vitlov: Komparativna analiza vrijednosti urbanoga zelenila na primjeru dva drvoreda u Zadru
 • Ranka Perović Bilić , Mirjana Vitlov: Anketa kao alat u određivanju nematerijalne vrijednosti gradskog zelenila
 • Dobrila Kljajić: Projekt krajobraznog uređenja: Vrtovi grada u gradu
 • Sanja Gašparović , Nataša Martinčić: Vanjsko uređenje naselja Sopnica Jelkovec
 • Ivanka Mlinarić , Mirela Grabundžija, Ivan Lončarić: Uloga prometnice u oblikovanju kulturnog krajobraza
 • Gordana Purgar, Ivana Mavrović: Zaštita parkova u Karlovcu
 • Mathias Richter: Urbana ekologija: Povijesni razvoj, današnje teme i smjerovi za buduća istraživanja
 • Ola Bettum: Nova uloga urbane prirode u transformaciji velegrada
 • A. Senem Deviren: Efekti zaštite prirode i dizajniranja krajolika na uštedu energije: Istočni mediteran – kuće s unutarnjim dvorištem u Antakyi
 • Sung-Kyun Kim: Planiranje zaštite / očuvanja prirode u razvitku grada
 • Besma Loukil: Novi Urbani parkovi: Zaštita prirode u urbanim područjima Tunisa
 • Danko Diminić , Ksenija Jurčić Diminić :Zdravsteni problemi najzastupljenijih vrsta urbanoga drveća
 • Iva Ujčić , Goran Brozović , Ksenija  Karlović: Analiza zastupljenosti lovora na području Opatije
 • Vesna Židovec, Marija Čulinović – Mogućnosti primjene vrste Viola odorata
 • Dejan Mračkovski: Buka u urbanim sredinama – vrednovanje sustava zaštite
 • Lido Sošić , Katja Sošić: Park – šuma i gradska sredina u svjetlu društvenih transformacija
 • Sonja Butula, Vesna Košćak Miošić-Stošić, Berislav Marković: Zaštita krajobraza u prostornim planovima
 • Dejana Lukić , Jasmina Andonović: Izazov zaštite prirode u urbanističkom planiranju Topčider i Košutnjak
 • Verica Stojanović , Predrag Lazarević , Ivana Petrić , Lidija Amidžić , Slobodan Jovanović : Ugroženost i zaštita biljaka u Beogradu
 • Veli Ortacesme , Meryem Atik , Emrah Yıldırım , Arzu Vuruskan: Zaštita baštine u gradu Antalyi, Turska
 • Ines Pohajda: Korisno bilje urbanoga zelenila za očuvanje biološke raznolikosti
 • Koraljka Vahtar-Jurković , Sonja Šišić: Postupak proglašenja zaštite perivoja na primjeru perivoja sv. Jakova u Opatiji
 • Ivana Vojnić Rogić , Valerija Kelemen Pepeonik , Mirela Grabundžija: Grad Zagreb – Sudionik Projekta Lokalna akcija za biološku raznolikost (LAB)

Područna služba HZPSS-a Zagrebačke županije,
mr. sc. Ines Pohajda, stručni savjetnik za integriranu i ekološku poljoprivredu

Pripremi za ispis