Kontrola ispravnosti dvorednog berača kukuruza u Rakovici

Lijepo vrijeme je omogućilo nesmetanu edukaciju poljoprivrednika koji posjeduju berače da na Tornadu 80 vide sve etape kontrole koje je, načelnik Odjela mehanizacije HZPSS-a, g. Ivo Juras, dipl. ing. demonstrirao na njima zanimljiv i pristupačan način.

berac.jpg

Kako je utvrđeno da je starter na traktoru ispravan, izvršeno je kačenje berača i u četiri osnovne stavke, važne za intenzitet čistoće klipova kukuruza, detaljno su objašnjene i praktično provedene sve etape kontrole.

1.      Podešavanje beračkih valjaka (uvlakača). Otvaranjem poklopca provjerava se čistoća lančanika (klizača) koji moraju biti potpuno čisti, a lanci umjereno zategnuti (ugib na sredini lanca treba biti 25 do 30 mm). Potrebno je okrenuti cijeli krug do ploča te ukoliko ne klizi glatko, potrebno je poravnavanje brusilicom.

2.      Podešavanje trgača gdje je ulaz za 2 do 4 mm uži na otkidačkim pločama u odnosu na izlazni dio, zbog lakšeg uvlačenja ostatka biljke kroz valjke. Rrazmak na donjem dijelu letava otkidačkih ploča (mjesto uvlačenja biljke u heder) mora biti 30 do 35 mm, ovisno o debljini stabljike biljke. Kardan na mjestu ulaza-izlaza mora se samo očistiti, a nikako namazati.

3.      Podešavanje čistača. Na donjoj strani pored valjaka, namještene su letve kojima se provjerava izoštrenost.

4.      Podešavanje valjaka komušača. Za kvalitetno komušanje klipova, valjci moraju biti stisnuti po cijeloj dužini. Ako između valjaka nastane razmak (npr. istrošeni gumirani valjci), potrebno je odvrnuti vijke s obje strane pa valjke stisnuti, ne pomjerajući pogonski valjak, a pazeći da nema razmaka između para valjaka koji se okreću jedan prema drugome. Razmak na neaktivnom dijelu između dva para valjaka se također može regulirati. Kada se valjci dobro približe, vijci se snažno pričvrste. Čišćenjem komušača nakon svakog radnog dana, smanjit će se trošenje valjaka. Ako su gumirani valjci već istrošeni, umeću se trgači tkz. žabice, koji se postavljaju po redu – od ulaza u komušač do izlaza iz komušača. Veći broj žabica od potrebnog, može oštetiti zrno.

Stavljanjem traktora u „ler“ dovodi se berač u radni položaj pri čemu se okviri beračkog mehanizma pomiču od mjesta prema transportnom lancu.

Zbog nerijetkog broja nesretnih slučajeva na beraču, često se radi sigurnosti poljoprivrednika isicalo da se aktivnosti na beraču rade samo za vrijeme mirovanja radnog stroja i traktora.

berac2.jpg

Nakon dokazane pogodne vlažnosti zrna kukuruza utvrđene uzorkovanjem, ispravnost berača je dokazana na njivi, gdje su poljoprivrednici postavljali niz pitanja vezanih ne samo za berbu, nego i za racionalnu nabavku poljoprivredne mehanizacije, što će biti tema njihovog slijedećeg susreta i još jednog ugodnog druženja sa načelnikom Ivom Juras.

berac3.jpg

 

HZPSS Odsjek  Karlovačke županije
Ljubica Magdić, dipl. ing. agr., stručni suradnik za ratarstvo

Pripremi za ispis