Dan pokusno pokaznog polja i prezentaciju kombajna za mrkvu

Pokusi su provedeni sa novim hibridima kupusnjača, batata, mrkve, tikve, ratarskim i krmnim kulturama uz različite gnojidbene pokuse Petrokemija d.d.. Prezentacija će se održati dana 25. 9. 2008. s početkom u 11:00 sati na proizvodnim površinama Pokusnog polja u Varaždinu (Vinokovčak iza streljane – slijedite putokaze).

Veselimo se Vašem dolasku!

Odsjek HZPSS-a Varaždinske županije,
Mara Bogović, dipl. inž. agr., stručni savjetnik

Pripremi za ispis