Folijarna prihrana travnjaka

Unatrag nekoliko godina, poljoprivrednici koji siju trave u monokulturi, talijanski ili engleski ljulj su suočeni s dilemom da li u slučaju visokih ljetnih temperatura i izostanka oborina, ići sa prihranom dušičnim gnojivom ( KAN-om).

Djelovanje primijenjenog gnojiva ovisi često o pojavi ljetnih lokalnih oborina koje znadu i zaobići određena područja iako se čini da se „nebo sprema na kišu“. Prihrana KAN-om u nedostatku oborina kod visokih temperatura ne daje rezultat, pa imamo dva neuspjeha : nemamo krme, a potrošili smo plaćeno gnojivo uzalud. Moguće rješenje za uspješno usvajanje hranjiva je folijarna prihrana: UREOM,UANOM ili nekim drugim na tržištu prisutnim dušičnim folijarnim gnojivom. Tekuća ili folijarna gnojiva djeluju neovisno o vlazi u tlu,usvajanje hranjiva je gotovo optimalno pa je sama učinkovitost takve gnojidbe još veća.

Biljka, znamo, uzima hranjiva putem korijenovog sustava ali isto tako ne manje rezultata daje i usvajanje hranjiva putem lisne mase. List uspješno usvaja vodu, mineralne i organske tvari. Premještanje hranjivih elemenata razlikuje prema njihovoj pokretljivosti kroz list pa tako postoji podjela prema mogućnosti premještaja hranjivih tvari :

  • pokretljivi : dušik,kalij,natrij,magnezij, fosfor…

U proizvodnji krme, znači lisne mase tokom vegetacije nama je zanimljiva folijarna primjena dušičnih gnojiva. Možemo birati između prihrane travnjaka sa otopinom uree ili uanom, a odabir će ovisiti o dostupnosti pojedinog gnojiva. Ako se odlučimo za prihranu otopinom uree moramo znati da je važno otopinu pripraviti dan ranije kako bi poprimila temperaturu okolne sredine, a da ne izazove oštećenja,opržotine na biljkama. Urea sadrži 46 % dušika pa je prema tome najkoncentriranije dušično gnojivo i odlične je topljivosti bez ostatka. Putem lista i ostalih nadzemnih dijelova biljka će usvojiti otopinu uree. Moramo voditi računa o dozvoljenoj koncentraciji za pojedine kulture kao i fazi razvoja biljke,temperaturi i veličini raspršenih kapljica,koje ne smiju biti sitne.

U početnim fazama rasta kada su listovi mladi primjenjuju se niže koncentracije dok starije biljke podnesu i maksimalnu predviđenu količinu. Trave podnose koncentraciju uree do 25 % . Prilikom korištenja ureu treba rastopiti u manjoj količini vode pa nadoliti potrebnu količinu vode. Količina UREE u trećoj prihrani ne bi trebala prijeći količinu od 100 kg/ha ali to može ovisiti i o dosadašnjoj gnojidbi i roku skidanja prva dva otkosa.

Prskanje treba obaviti ujutro,predvečer ili po oblačnom vremenu, a svakako izbjegavati primjenu po jakom suncu. Važno je znati da treba pričekati desetak dana da pokošeni travnjak započne s porastom i tada ići u prihranu. Biljka mora imati razvijenu lisnu masu koja će usvojiti hranjivo. Naravno treba naglasiti da nikako ne treba nisko kositi da bi travnjak čim prije počeo sa rastom.

Konačno danas na tržištu postoje i druga gnojiva za primjenu putem lista pa ovisno o ponudi može se odabrati što primijeniti vodeći računa koliko s time dajemo dušika.

Pripremi za ispis