Dodjela priznanja HZPSS-a za 2007. godinu

Tom su prigodom, osmu godinu zaredom, dodijeljena priznanja HZPSS-a za 2007. godinu na temelju provedenog javnog natječaja za prikupljanje prijedloga u tri kategorije priznanja u poljoprivrednom savjetodavstvu, i to: priznanje za životno djelo u poljoprivrednom savjetovanju, priznanje za izvanredan stručni i organizacijski uspjeh u poljoprivrednom savjetovanju te priznanje za suradnju s Hrvatskim zavodom za poljoprivrednu savjetodavnu službu.   

Povjerenstvo za dodjelu priznanja u sastavu: mr. sc. Marina Mikšić, predsjednica, Zdravko Bušić, dipl. inž. agr., član, mr. sc. Draženka Gutzmirtl, član, Tatjana Međimurec, dipl. inž. agr., član te mr. sc. Milorad Šubić, član, održalo je, 15. travnja 2008. u Zagrebu, sjednicu, na kojoj je razmotrilo sve pristigle prijedloge i donijelo odluke za dodjelu priznanja.

Odlukom Povjerenstva za dodjelu priznanja, za životno djelo u poljoprivrednom savjetovanju nagrađena je Marica Lončar, dipl. inž. agr, stručna savjetnica za ratarstvo u Odsjeku HZPSS-a Karlovačke županije. Svojim dugogodišnjim radom u poljoprivrednoj proizvodnji, a u savjetodavnoj službi praktično od njezina osnutka, imenovana savjetnica istaknula se svojim iznimim stručnim i organizatorskim sposobnostima u radu s obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima, kako u svojoj osnovnoj specijalnosti – ratarstvu, tako i u drugim granama poljoprivrede – voćarstvu, vinogradarstvu i vinarstvu te u stočarskoj proizvodnji, poglavito na području grada Ozlja i pripadajućih općina sjeverozapadnoga dijela Karlovačke županije.

Dobitnici priznanja za izvanredan stručni i organizacijsku uspjeh u poljoprivrednom savjetovanju za 2007. godinu jesu:

  • Štefanija Lovrenčić, dipl. inž. agr., rukovoditeljica Odsjeka HZPSS-a Krapinsko-zagorske županije;
  • Jadranka Berić, dipl. inž. agr., viša stručna savjetnica za zaštitu u ratarstvu, Odsjek HZPSS-a Bjelovarsko-bilogorske županije;
  • Boris Perić, dipl. inž. agr., stručni savjetnik za agroekonomiku, Odsjek HZPSS-a Šibensko-kninske županije;
  • Anđelka Pejaković, dipl. inž. agr., stručna savjetnica za stočarstvo, Odsjek HZPSS-a Zagrebačke županije;
  • mr. sc. Luka Čuljak, stručni savjetnik za mehanizaciju, Odsjek HZPSS-a Krapinsko-zagorske županije.

 Prijedlozi za dodjelu priznanja imenonovanim djelatnicima pristigli su od: nositelja i članova obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava, udruga, zadružnih organizacija, tvrtki i institucija, gradonačelnika, općinskih poglavarstava i općinskih načelnika te djelatnika Ureda ravnatelja, odjela i odsjeka HZPSS-a. U svojim pisanim prijedlozima, brojni predlagatelji biranim su riječima istaknuli njihovu iznimnu stručnost, motiviranost, zalaganje i doprinos na području poljoprivrednoga savjetodavstva, kao jednog od temeljnih čimbenika razvoja poljoprivrede na lokalnim i regionalnim razinama, ali i šire.

Prilikom obilježavanja svojih obljetnica, Hrvatski zavod za poljoprivrednu savjetodavnu službu redovito dodjeljuje priznanje za suradnju s HZPSS-om onim pojedincima, institucijama ili drugim subjektima u poljoprivrednoj djelatnosti, koji dulji niz godina razvijaju uspješnu suradnju u unapređenju poljoprivrednog savjetodavstva u HZPSS-u. Odlukom Povjerenstva za dodjelu priznanja, za uspješnu dugogodišnju suradnju s brojnim djelatnicima HZPSS-a i Zavodom u cjelini nagrađen je prof. dr. sc. Zvonimir Štafa, redoviti profesor Zavoda za specijalnu proizvodnju bilja na Agronomnskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

Iako skromna, dodijeljena priznanja, kao što su i sami dobitnici istaknuli, izniman su poticaj za budući rad ne samo njima nego i svim generacijama poljoprivrednih savjetnika u HZPSS-u koji svoje stručno znanje i zalaganje ulažu u razvoj poljoprivrede i ruralnih prostora u svakom kutku „Lijepe naše“.

Povjerenstvo za dodjelu priznanja HZPSS-a,
mr. sc. Marina Mikšić, predsjednica

Pripremi za ispis