Poziv na iskaz interesa

Klasa: 303-03/08-01/4
Urbroj: 525-5-08-51 od 14. III. 2008. (819)
Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja, Ulica grada Vukovara 78, 10 000 Zagreb, objavljuje

POZIV NA ISKAZ INTERESA

za odabir djelatnika za rad na projektu Svjetske banke.
1. Republika Hrvatska zaprimila je zajam od Međunarodne banke za obnovu i razvoj (IBRD) u svrhu financiranja projekta »Pravno i institucionalno usklađivanje u području poljoprivrede s pravnom stečevinom EU«. Kao zajmoprimac, Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja namjerava tim sredstvima financirati ugovore sljedećih usluga:
– FADN suradnika (FADN – Sustav računovodstvenih podataka u poljoprivredi) – 1 izvršitelj
– IT FADN suradnika – 1 izvršitelj
2. Glavni zadaci i odgovornosti suradnika:
2.1. FADN suradnik
– sudjelovanje u projektu uspostave FADN-a;
– pružanje pomoći u organizaciji seminara i edukacija vezanih uz FADN;
– prikupljanje i arhiviranje dokumentacije vezane uz EU FADN;
– sudjelovanje u pripremi metodologije za FADN istraživanje (obrasci, upute)
– sudjelovanje u pripremi i provedbi pilot FADN istraživanja;
– sudjelovanje u prikupljanju, obradi i diseminaciji podataka;
– proučavanje EU FADN dokumentacije
2.2. IT FADN suradnik
– sudjelovanje u projektu uspostave FADN-a;
– analiziranje EU FADN dokumentacije, vezano uz IT zahtjeve;
– sudjelovanje u kreiranju FADN softvera;
– analiza podataka;
– sudjelovanje u prikupljanju, obradi i diseminaciji podataka;
– sudjelovanje u pripremi metodologije za FADN istraživanje (obrasci, upute)
– sudjelovanje u pripremi i provedbi pilot FADN istraživanja
3. Suradnici trebaju imati sljedeće kvalifikacije:
3.1. Suradnik za FADN
– visoka stručna sprema iz područja agronomije ili ekonomije
– najmanje 1 godina radnog iskustva
– odlično znanje engleskog jezika u govoru i pismu
– poznavanje rada na računalu u MS Office okruženju
3.2. Suradnik za IT FADN-a
– visoka stručna sprema
– najmanje 1 godina radnog iskustva
– odlično znanje engleskog jezika u govoru i pismu
– napredno korištenje računala u MS Office okruženju, uključujući osnovna znanja uprav­ljanja bazama podataka.
4. Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ru­ralnog razvoja poziva zainteresirane kandidate na iskaz interesa za navedene poslove. Zainteresirani kandidati dužni su podnijeti dokumentaciju kojom mogu dokazati da posjeduju tražene kvalifikacije za rad na navedenim aktivnostima (životopise, diplome, pisma preporuke za rad na istim ili sličnim poslovima, itd.). S odabranim kandidatima bit će sklopljen ugovor na određeno vrijeme.
5. Odabir kandidata bit će proveden na temelju njihovih kvalifikacija (metodom individualnih konzultanata) sukladno smjernicama Svjetske banke za odabir konzultanata: Guidelines: Selection and Employment of Consultants by World Bank Borrowers (izdanje: svibanj 2004).
Zainteresirani kandidati mogu se informirati o navedenim radnim mjestima na navedenoj adresi radnim danom (počevši od 19. ožujka 2008. godine) od 8 do 16 sati.
6. Iskazi interesa s traženom dokumentacijom o kandidatovom iskustvu i kvalifikacijama mogu se dostaviti poštom ili osobno, najkasnije do 15. travnja 2008. godine do 16 sati, na adresu: Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja, Ulica grada Vukovara 78, 10000 Zagreb, Jedinica za provedbu projekta Svjetske banke, n/p gđe Draženka Kešic Mohenski, stručnjak za nabavu, ured broj: 317 (3. kat), tel.: (01) 6109-589, faks: (01) 6109-206, e-mail: drazenka.kesic@mps.hr.

Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja

Pripremi za ispis