Poziv na Radionicu o SAPARD programu

Dana 13.ožujka 2008. (četvrtak), s početkom u 11:00 sati, u Hrvatskoj gospodarskoj komori, Vukovarska 6, Požega

Predavač: Gospođa Jasna Matić – neovisni konzultant za Sapard program

Odsjek HZPSSa, Požeško-slavonske županije
Mr. sc. Miroslav Kovač-rukovoditelj

Hrvatska gospodarska komora, Županijska komora Požega
dipl.oec. Marija Rehnicer

Pripremi za ispis