Poljoprivredni poticaji Varaždinske županije

Pravo na sufinanciranje imaju poljoprivredni proizvođaći s područja Varaždinske županije(fizičke i pravne osobe)., minimalna površina za analizu tla je 0.20 ha, a pojedini poljoprivredni proizvođač (korisnik usluge) ima pravo na 8 analiza godišnje.Analizom poljoprivredni proizvođač dobiva uvid u reakciju tla(pH), % humusa, kolićinu  P i K, % N, % CaCO3. Temeljem analize tla agronomski stručnjaci mogu poljoprivrednim proizvođaćima preporučiti koje gnojivo i u koje vrijeme treba primijeniti za pojedinu kulturu. Za otkiseljavanje tla županija će financirati i CaCO3 , koji će temeljem analize preporučiti laboratorij.

Program subvencioniranja sadnje loze, voćki i aromatičnog bilja.- za taj program osigurano je 300 000.00kn.Prema pravilniku o Nacionalnoj listi priznatih kultivara vinove loze, na području Varaždinske županije(podregija Zagorje-Međimirje) subvencionirat će se preporučeni kultivari vinove loze. Subvencionirat će se cijena certificiranih materijala( plava etiketa) proizvedenih metodom klonske selekcije podloge i plemke, testiranih na viruse, mikoplazmu i SA standardna kvaliteta (žuta etiketa) loznih cijepova.Lozne sadnice subvencionirat će se kod kupnje minimalno 1000 komada sadnica bijelih sorata ili 800 sadnica crnih sorata grožđa, a iznos subvencije bit će 4 kune za plavu etiketu i 3.5 kn za standardni materijal (žuta etiketa).

U voćarstvu će se subvencionirati cijena voćnog sadnog materijala SA ( standardna kvaliteta) i to: jabuka, šljiva, breskva, dunja, marelica, kruška, orah cijepljeni, lijeska, višnja, trešnja, te jagodičasto voće( malina, kupina, ribizl, jagode itd.Voćne sadnice subvencionirat će se kod kupnje minimalno (od 150 do 3000) komada jedne vrste voćne sadnice.Subvencije po voćnoj sadnici iznose iznose od 5.00 do 30.00 kn.

Subvencionirat će se i kupnja i sadnja aromatičnog bilja i to 1.50 kn/kom za minimalno 1500 kom.

Program subvencioniranja zaštitnih mreža u vinogradima i voćnjacima – predviđeno je 100 000.00 kn-prema već uhodanom modelu, zaštitne mreže sufinancionirat će se u visini od 25% od uloženih sredstava ( uključujući i PDV) ili maksimalno 25 000.00 kn po hektaru vinograda i voćnjaka do utroška sredstava predviđenih za sufinanciranje.Jedno gospodarstvo može iskoristiti subvencije za mreže u ukupnom godišnjem iznosu od 50 000.00kn. 

Za program subvencioniranja nabave novih ili modernizacije već postojećih plastenika i staklenika osgurano je u proračunu 300 000.00kn.Sufinancirat će se u visini od 25% od uloženih sredstava ( uključujući PDV) ili maksimalno 25 000.00 kn po poljoprivrednom gospodarstvu.

Sufinancirat će se nabava novih plastenika i staklenika (sa ili bez sustava za grijanje i navodnjavanje), nabava novih sustava za grijanje i navodnjavanje ( modernizaciju) postojećih plastenika i staklenika, nabava dvostruke folije za postojeće plastenike.

Ostali projekti Upravnog odjela za poljoprivredu, šumarstvo i lovno gospodarstvo obuhvaćaju:

  • Program komercijalizacije tradicionalnih poljoprivrednih proizvoda koji ima za cilj definirati tradicionalne poljoprivredne proizvode, zaštititi tehnologiju, izvornost i porijeklo proizvoda, te marketinški obučiti proizvođeče za nastup na tržištu.
  • Program poticaja i razvoja proizvodnje mlijeka i mesa u govedarstvu-poticajna mjera je 1000.00 kn za svaku osjemenjenu junicu prema Uzgojom programu u govedarstvu Republike Hrvatske
  • Program poticanja i razvoja pčelarstva-ima za cilj ustroj službe motrenja medenja, pčelarski katastar i provođenje preventive varoze i nozemoze
  • Program poticaja i razvoja ribolova i slatkovodnog ribarstva sa mjerama poribljavanja autohtonim vrstama ribljeg mlađa i nabava aparata za noćno motrenje radi suzbijanja krivolova
  • Program osnivanja marketinške zadruge za proizvodnju-ZAGORJE BEEF NATUR( prirodna mlada junetina)
  • Program razvoja privatnih šuma –poticajne mjere su kupovina šumskih mladica svakom vlasniku šume temeljem potvrđenog elaborata pošumljavanja od strane Hrvatskih šuma
  • Program unaprijeđenja svinjogojske proizvodnje na obiteljskim farmama
  • Program osiguranja usjeva i nasada
  • Program osnivanja marketinške zadruge za prodaju zagorskih purana-ima za cilj podići vrijednost tradicijskog uzgoja i prodaje zagorskih purana u okviru obiteljskih gospodarstava
  • Program zaštite varaždinskog zelja oznakom zemljopisnog porijekla-ima za cilj zaštititi zemljopisno porijeklo i izvornost varaždinskog zelja na tržištu

Iz svega ovdje navedenog vidljivo je da Varaždinska županija može samo biti primjer ostalima o tome koliko ulaže u razvoj njezine poljoprivrede.

Odsjek HZPSS-a Varaždinske županije
Valerija Pokos Nemec, dipl. ing., stručni savjetnik

Pripremi za ispis