Predavanje i prikaz rezidbe voća u Gundincima

U petak 15.veljače 2008.godine u Gundincima stručni savjetnici organiziraju voćarima prikaz rezidbe voća i predavanje s početkom u 13.30 sati. U mladom šljiviku gospodina Ivana Đančevića prikaz rezidbe i formiranje uzgojnih oblika demonstrirati će Vera Novaković,dipl.inž.agr. Nakon prikaza u Općinskoj vijećnici održati će se predavanje sa slijedećim temama:

Vera Novaković,dipl.inž.agr.:

  • Priprema tla za podizanje višegodišnjih nasada

Marijana Milušić,dipl.inž.agr.:

  • Štetnici u mladom nasadu šljiva

Alma Udovčić,dipl.inž.agr.:

  • Proizvodni program Bayer CropScience

Pozivamo sve zainteresirane da nam se pridruže.

Odsjek HZPSS-a Brodsko posavske županije
Vera Novaković, dipl.inž. agr. rukovoditelj Odsjeka

Pripremi za ispis