Kako odabrati vrste trava i djetelina za smjesu?

Pred nama je proljeće i imamo priliku sijati travnjake u slučaju da nismo stigli to obaviti u jesen. Moramo znati da u ovom sjetvenom roku radi viših temperatura brže je nicanje i rast korova te da se sijani travnjak neizbježno zakorovi. Tako da prvi put košnjom, koja ne smije biti preniska ( iznad 10 cm ) moramo očistiti iznikle korove i dati našim sijanim vrstama „zraka“. Uspjeh ove sjetve je bolji ako nam vremenske prilike dozvole da to ranije obavimo, a to znači tijekom ožujka ili početkom travnja. Mnogo ovisi o i vremenskim prilikama, a svjedoci smo da je teško nešto sa sigurnošću prognozirati. Za ovaj rok sjetve preporučila bih sijati djetelinsko-travne smjese, djeteline ili lucernu, dok trave u monokulturi treba ipak ostaviti za jesenji rok. Razlog tome je da leguminoze u smjesama ili lucerna, djetelina ipak daju solidan prinos u godini sjetve tijekom perioda viših ljetnih temperatura. Talijanski ili engleski ljulj, radi plitkog korijenovog sustava u ljeto nemaju željeni porast pa tako ni prinos. U djetelinsko-travnim smjesama, ako ih sami sastavljamo dovoljno je da odaberemo 3-4 vrste trava i jednu djetelinu koje treba biti oko 30-40 % u smjesi. Količina sjemena potrebna za hektar je 35 kilograma.

2008_02_12_01.jpg
Fotografija: Tatjana Međimurec

U smjesu nikako ne treba staviti talijanski ljulj jer radi svoje prodornosti uguši druge sijane vrste.

Kada trebamo donijeti odluku što ćemo sijati kakvu vrstu krmu ćemo proizvoditi treba voditi računa i poznavati slijedeće :

 • kakav je teren na kojem želimo obaviti sjetvu : brežuljkast, ravan
 • kakvo nam je stanište i kakve su podzemne vode : suho, vlažno
 • koliko dugo želimo koristiti zasijanu krmu
 • za koju namjenu ili način spremanja nam treba krma : zelenu hranidbu, sjenažu,sijeno,ispašu
 • ako je u pitanju pašnjak koja vrsta stoke i koliko dugo će obitavati na njemu
 • kakvo je stanje hranjiva i tlu i kakav je ph tla ( kiselost tla)
 • kakav je međusobni odnos pojedinih travnih vrsta i djetelina ako sijemo više biljnih vrsta, da li one podnose jedne druge ili neke prodornije jednostavno uguše drugu vrstu koja nema priliku se razviti
 • što možemo naći u poljoapotekama i koja je cijena sjemena
 • kakvom mehanizacijom raspolažemo sami ili možemo li na vrijeme iznajmiti koju od usluga npr. uvijanje bala
 • bitna je dobra organizacija prilikom spremanja krme da se ona spremi na vrijeme i u optimalnoj fazi za košnju
 • treba pročitati sastav gotove smjese i vidjeti da li nas ona zadovoljava ili u slučaju nedoumice potražiti savjet savjetnika na terenu

Na kraju bez obzira što ćemo sijati važno je dobro pripremiti parcelu, povaljati nakon sjetve da bi trave brže u proljeće nicale, osigurati dovoljno gnojiva za prihrane i na vrijeme kositi.U slučaju da trebate pomoć kod odluke dovoljno vremena vam ostaje i za potražiti savjet u Hrvatskom zavodu za poljoprivredno savjetodavnu službu.

Pripremi za ispis