Seminar: „Obrazovanje za turizam na seljačkim gospodarstvima i ruralni turizam“

Seminar organiziraju „Hrvatski farmer“, „Virovitičko-podravska županija“i „Klub članova Selo“, u suradnji sa Ministarstvom turizma i Ministarstvom poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja (MPRRR).

Namjena seminara je uglavnom za već registrirana i potencijalna turistička seljačka gospodarstva, poduzetnicima u ruralnom turizmu, te svima onima koji rade na području ruralnog turizma ( jedinice područne i lokalne samouprave, turističke zajednice, komore, udruge, poljoprivredno savjetodavnu službu i sve ostale zainteresirane.)

Prva dva dana 14. i 15. 02. seminar će se održavati u hotelu „Višnjica“, a završni dan 16. 02. u „Zlatnom Klasu“ u Otrovancu, kada je planirano posjetiti jedno turističko seljačko gospodarstvo.

Svi zainteresirani mogu se prijaviti za sudjelovanje zaključno sa 11. 02. 2008. na broj tel:
01/ 2314184 ili na e-mail : hrvatski-farmer@zg.t-com.hr

Sudjelovanje na seminaru je besplatno, sudionici sami plaćaju prijevoz i dodatne usluge, a po završetku seminara svi učesnici dobiti će materijale u pisanom obliku i potvrdu o sudjelovanju.

Odsjek HZPSS-a Virovitičko-podravske županije
Ljubomir Duvnjak, dipl. ing. agr., stručni savjetnik

Pripremi za ispis