Predavanje: Primjena novih tehnologija u postupanju s organskim gnojivima

Predavanje „PRIMJENA NOVIH TEHNOLOGIJA U POSTUPANJU SA ORGANSKIM GNOJIVIMA“ – dosadašnja iskustva na poljoprivrednim gospodarstvima Republike Slovenije i Hrvatske održat će:

  • ADOLF JUTERŠEK , dipl. ecc.,
  • MAJA PETRNEL, dipl. ing. agr.,
  • FARMER: JANEZ BERTONCELJ, dipl. ing. agr.

Cilj stručnog predavanja je priprema poljoprivrednih proizvođača na provođenje nitratne direktive (ND), odnosno Direktiva Svijeta EU broj 91/676/EGS, koja se odnosi na zaštitu okoliša od zagađivanja, kojeg su izvor nitrati iz poljoprivrede. Direktiva ima dva cilja: smanjivanje zagađenosti voda sa nitratima iz poljoprivredne proizvodnje i sprečavanje budućeg zagađivanja.

O pravilnoj upotrebi organskih gnojiva predavanje će održati Adolf Juteršek, dipl. ecc., stručnjak za organska gnojiva iz Slovenije.

Poljoprivrednim proizvođačima bit će predstavljeni rezultati naučnih istraživanja, (WD LUFA) koje je obavio njemački državni Zavoda za poljoprivredu, nad proizvoda pod nazivima “Glenor KR+SE/Zn”, “Glenor Kr+”, “Litho Kr+” i “Coralite Kr+”.

Stručno predavanje nadopuniti će se sa iskustvima poljoprivrednika koji te proizvode već koriste. Stoga smo pozvali gospodu: JANEZA BERTONCELJA, dipl. ing. agr., poljoprivrednika iz Republike Slovenije i Ivana Čolika, poljoprivrednika iz Velikog Grđevca koji navedene proizvode već koriste da svoja iskustva prezentiraju pozvanim poljoprivrednicima.

Odsjek HZPSS-a Bjelovarsko-bilogorske županije,
Josip Komljenović, dipl. ing. agr., viši stručni savjetnik
Pripremi za ispis