Održan seminar „Za razvoj ruralnih krajeva“ u Koprivnici

Seminar je bio namijenjen svim zainteresiranim poljoprivrednicima i ostalim poduzetnicima u ruralnom prostoru.

Prvo izlaganje: Mjere ruralnog razvitka održao je Marjan Brčić Kostić, dipl. ing., iz Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodnoga gospodarstva, iz Uprave za održivi razvitak ruralnog prostora. U svom izlaganju istaknuo je prednosti koje Hrvatska ima, a to su: klima, tlo, izvozne mogućnosti za turizam, mogućnost za eko-proizvodnju i očuvan okoliš.

U deset mjera ruralnog razvitka podrobno je upoznao sudionike seminara s programima koji se mogu ostvariti, a to su: izrada školskih i razvojnih programa, školovanje, razvoj poljoprivrednih zadruga, osnovanje udruga poljoprivrednih proizvođača, uzgajivača riba, školjaka i strojnih prstena, prerada, skladištenje i trženje poljoprivrednih proizvoda, pomoć seoskim ženama, razvoj ruralne infrastrukture, zaštita okoliša, diverzifikacija djelatnosti, razvoj seoskog, lovnog i ribolovnog turizma te očuvanje tradicijske etno-baštine i autohtonih proizvodnji.

Slijedeće izlaganje održao je Goran Lipavić, dipl. ing., s temom: Program razvitka govedarske i svinjogojske proizvodnje u Republici Hrvatskoj. U izlaganju su istaknuti planovi izgradnje govedarstva i svinjogojstva, uvjeti kreditiranja, prikazani su dosadašnji rezultati provedbe tih operativnih programa

Slijedeće izlaganje o Operativnom programu za podizanje trajnih nasada i o Operativnom programu za povrćarstvo održala je Luca Galić, dipl. ing. Nakon toga, održano je izlaganje: Model kapitalnog izlaganja i Model potpore dohotku koje je održala Snježana Lazički, dipl. ing.

Posljednje izlaganje: Ruralni turizam Hrvatske održala je mr. sc. Dijana Katica. U vrlo interesantnom izlaganju istaknuto je i zaključeno da: ruralni turizam predstavlja golem neiskorišteni potencijal, da je značajan čimbenik u aktivaciji i održivom razvoju ruralnih područja, da pomaže očuvanju tradicije i običaja štiti okoliš, jača tradicijsku, autohtonu i ekološku proizvodnju te pomaže razvoju ruralnih krajeva na osnovu održivog razvoja. Posebni oblici ruralnog turizma mogu biti: turizam na seljačkim gospodarstvima, lovni, ribolovni, ekoturizam, zavičajni, kamping turizam, eno-gastronomski, vjerski, turizam zaštićenih dijelova prirode…

Seminar je završen u vrlo pozitivnom ozračju, sudionici su dobili mnoštvo korisnih informacija koja će moći iskoristiti na svojim poljoprivrednim gospodarstvima ili na poduzetničkim projektima vezanim za ruralni razvitak.

Odsjek HZPSS-a Varaždinske županije,
Valerija Pokos Nemec, dipl. ing., stručni savjetnik

Pripremi za ispis