Šećerna repa povađena sa 55 % površina

Kampanja vađenja i prerada šećerne repe ove je godine krenula 08. listopada.,(ranijih godina 15.-20. rujna). Razlozi za manje povađene i prerađene repe su, što zbog kasnijeg početka kampanje, te prekomjernih oborina u zadnjih desetak dana listopada, koje su praktički zaustavile sve radove u polju, kao i zbog kiše i snijega u proteklih nekoliko dana mjeseca studenog.

Viro-tvornica šećera dnevno prerađuje preko 5.300 tona korijena šećerne repe. Završetak kampanje vađenja planiran je za15- 20. prosinca, a završetak  kampanja prerade do 15. siječnja 2008. godine.

Ove godine ugovorena je proizvodnja i u Republici Mađarskoj na 1.700 ha, sa kojih je do sada povađena na ukupno 51 % površina.

Štete od suše ove godine odrazile su se i u proizvodnji šećerne repe, i kreću se od 10 -15%, kako na prinosu korijena šećerne repe , tako i na digestiji slatkog korijena. Repa povađena u proteklih mjesec dana ima prosječnu digestiju 15,00 %, primjesu od 13,85%, a prosječni prinos povađene repe je 44 tone/ha.

Odsjek Hzpss-a Virovitičko-podravska županije
Ljubomir Duvnjak,dipl.ing,agr., stručni savjetnik

Pripremi za ispis