Peti gospodarski sajam – sajam sira u Grubišnom Polju

Nakon svečanog otvorenja točno u podne bilo je proglašenja najboljih sireva. Mnogi mali sirari po prvi put su dobili mogućnost da im se sirevi ocjene i ponesu kući vrijedna priznanja, ali isto tako veterani sirarskih izložbi članovi udruga Bil-sir, Prgica isto su ponijeli   kući priznanja za svoj trud i kvalitetu. U sklopu sajma održana su dva predavanja: u subotu u 14 sati održano je predavanje»Priprema mlijeka za preradu u sir» sa prezentacijom proizvodnje sira predavača Agronomskog fakulteta profesora dr. Nevena Antunca i doc. dr. Samira Kalita. Sljedeći dan je održano predavanje MPŠVG Odjela za ruralni razvitak «Programi potpore MPŠVG»i prezentacija « Leader programa» Karmen Sinković i Tugomira Majdaka. Po riječima gradonačelnika Grubišnog Polja Zlatka Mađeruha važnost ovakvih sajmova nije samo u prezentaciji grada i lokalne vlasti nego i težnja da se pokrene poduzetnički duh u ovom slučaju u sirarstvu. Na području grada se nalazi poznata tvornica Zdenka i za potrebe Zdenke Srednja škola « Bartol kašić « godinama je producirala kadrove koji su potrebni u mljekarstvu i sirarstvu, no Zdenka d.d. nije mogla zaposliti sve kadrove. Velika mogućnost za razvoj sirarstva leži na obroncima Bilogore, i ovim sajmom se želi potaknuti poduzetniči duh sadašnjih proizvođača mlijeka u prerađivače mlijeka. Županijska udruga Bil-sir je i osnovana iz tog razloga da se pomogne proizvođačima mlijeka da opstanu u vrijeme velikih promjena i ako ne mogu živjeti od proizvodnje mlijeka da zadrže stočni fond i mlijeko prerađuju u    sir. 

Odsjek HZPSSa, Bjelovarsko-bilogorske županije
Darija Markovića

Pripremi za ispis