Dan voća Koprivničko-križevačke županije

2007_10_10_01.jpg

STRUČNI SKUP

Petak, 12. listopada 2007.

Hotel PEVEC-PICOK d.o.o., Trg Svetog Jurja 6, ĐURĐEVAC

AKTUALNI PROBLEMI U ZAŠTITI BILJA

18.00
Bakterijska palež jezgričavih voćaka (Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al.) u Koprivničko-križevačkoj županiji, Željkica Oštrkapa-Međurečan, dipl. ing., viši stručni savjetnik, HZPSS

18.10
Bakterijska palež jabuke i kruške (Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al.) – mjere zaštite, dr.sc. Edyta Đermić, Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

PRERADA VOĆA NA OBITELJSKOM GOSPODARSTVU

18.55
Sušenje i drugi oblici prerade voća, mr.sc. Miroslav Žakula, dipl.ing. stroj.

19.25
PREŠKO – proizvodnja prirodnih voćnih sokova, Damir Mutvar

19.35
MA-SA d.o.o. – oprema za proizvodnju prirodnih sokova od voća i povrća, Zlatko Milovanović, direktor

19.45
Proizvodnja džemova na OPG-u Maslač – put do legalne proizvodnje i prodaje, Gordan Maslač

20.00
Rasprava 

IZLOŽBA VOĆA I VOĆNIH PRERAĐEVINA

NEDJELJA, 14. LISTOPADA 2007. GODINE

10.00 – 17.00 sati
Trg Svetog Jurja, ĐURĐEVAC

10.00
Otvaranje izložbe
Nastup KUD-a “Đurđevčice” iz Đurđevca

10.30     
Nastup KUD-a “Petar Preradović” iz Đurđevca
Nastup gostiju:
KUD “Bjelovar” iz Bjelovara
KUD “Tomislav” iz Županje – dječja grupa

11.00  
Kušanje i ocjenjivanje jabuka
Izložbeni prostor HZPSS-a

12.0         
Dodjela nagrada za tri najljepše uređena štanda
i dodjela zahvalnica sudionicima Dana voća

Odsjek HZPSS-a Koprivničko-križevačke županije,
Željkica Oštrkapa-Međurečan, dipl. ing. agr., viša stručna savjetnica

Pripremi za ispis