Dan polja kukuruza, Drenovci 2007

Svaki hibrid od njih 47 biti će precizno izvagan, te će se tako dobiti realne vrijednosti svih posijanih hibrida grupa dozrijevanja 200-600.

Treba napomenuti da je zastupljeno 8 sjemenskih kuća,a prisustvovat će i njihovi predstavnici.
Ovim putem pozivamo sve kolegice i kolege koje ova tema zanima da nas posjete.

Odsjek HZPSS-a Vukovarsko-srijemske županije,
Ivica Kalistović,dipl.ing., stručni savjetnik

Pripremi za ispis