Osnovana Udruga za organizaciju natjecanja orača Varaždinske županije

Skupštinu je otvorila Mara Bogović kao predstavnik HZPSS-a koja je predložila Radno predsjedništvo nakon čega je skupština započela sa radom. Kolega Miroslav Matovinović kao predsjedavajući radnog predsjedništva zahvalio je na ukazanom povjerenju,  pozdravio sve prisutne i dao na glasanje prijedlog dnevnog reda koji je jednoglasno prihvaćen.

Predsjedavajući radnog predsjedništva pozvao je uvažene goste da se obrate s nekoliko riječi. Skupu se obratio predstavnik Grada Varaždina, mr.sc.Tomislav Bogović koji je ukazao na važnost Udruge orača u promicanju edukacije i natjecanju u oranju te dobroj suradnji sa jedinicama lokalne samouprave. Na prijedlog predsjednika Radnog predsjedništva jednoglasno je donesena odluka o osnivanju Udruge za organizaciju natjecanja orača Varaždinske županije. Predsjednik Radnog predsjedništva iznio je prijedlog Statuta. Pošto su obrazloženi ciljevi i djelatnost udruge iz Statuta, nakon rasprave isti je jednoglasno usvojen. Predsjednik Radnog predsjedništva osnivačkoj skupštini iznio je prijedlog Inicijativnog odbora za članove radnih tijela Udruge. Nakon rasprave prijedlog je jednoglasno usvojen. Izabrani su slijedeći članovi:

PREDSJEDNIK: Jurica Cafuk

IZVRŠNI ODBOR: Mato Jambrec, tajnik, Zdravko Presečki, član, Dragica Drožđek, član, Kovačić Zlatko, član

NADZORNI ODBOR: Krunoslav Mužic, Maltarski Slavko, Ivica Baneković

Za tajnika Udruge jednoglasno je prihvaćen prijedlog da se imenuje Mato Jambrec.

Nakon biranja radnih tijela Udruge jednoglasno je potvrđen prijedlog Odluke o pokretanju postupka za upis u registar Udruga. Također je jednoglasno prihvaćen prijedlog da Udrugu zastupaju predsjednik Udruge Jurica Cafuk i tajnik Mato Jambrec. Nakon ovih odluka skupu se obratio predsjednik Udruge Jurica Cafuk koji je nazočnima zahvalio na ukazanom povjerenju te iznio plan rada udruge te organizirani odlazak članova udruge na državno natjecanje orača u Osijek.

Odsjek HZPSS-a Varaždinske županije,
Mara Bogović, dipl. ing. agr., stručni savjetnik

Pripremi za ispis