Održan sastanak UNO-a Vukovarsko-srijemske županije

Predsjednik UNO-a VSŽ Ivica Kalistović, djelatnik Odsjeka HZPSS-a Vukovarsko-srijemske županije, podnio je detaljno izvješće o tijeku natjecanja i svemu ostalom vezanom za organizaciju, koje je u konačnici rezultiralo uspješnom organizacijom i zadovoljstvom svih nazočnih na natjecanju. Posebnu pažnju posvetio je financijskom izvješću, gdje je točno naznačio tijek sredstava. Sa zadovoljstvom se može zaključiti da je, unatoč relativno velikim troškovima, udruga ipak djelovala pozitivno.

Nakon toga izvješća težište rasprave usmjerilo se ka organizaciji i domaćinstvu idućeg županijskog natjecanja orača u 2008. godini. Uz mnoštvo prijedloga na kraju je donesena jednoglasna odluka da to bude Općina Nijemci koja svojim dosadašnjim radom, angažmanom i iskustvom u takvim poslovima udovoljava svim kriterijima za uspješnog domaćina kako idućeg natjecanja orača, tako i svih budućih.

U idućoj točki Dnevnog reda raspravljalo se o 5. natjecanju orača Republike Hrvatske, koje će se održati 1. rujna 2007. u Čemincu. Županija će subvencionirati troškove natjecanja, a za provedbu svih drugih poslova zaduženi su Ivica Kalistović i Đuro Cerovčec.

Također se razgovaralo o 54. svjetskom natjecanju orača na kojem će Vukovarsko-srijemska županija biti zastupljena preko svojih vatrenih navijača koji će bodriti naše natjecatelje, sa željom da postignu što bolji plasman i da pokažu da se i kod nas u Hrvatskoj kvalitetno ore.

Nakon završenog zvaničnog dijela sastanka članovi udruge su ostali na ugodnom druženju uz kavu i razgovor o aktualnim temama vezanim za poljoprivredu.

Odsjek HZPSS-a Vukovarsko-srijemske županije,
Đuro Cerovčec, dipl. ing. agr., stručni suradnik za mehanizaciju

Pripremi za ispis