Dani vinogradara i vinara Koprivničko-križevačke županije

2007_06_13_1.jpg

PROGRAM:

15. 6. 2007. u 20,00 sati – INA NAFTAPLIN – Đurđevac – Stari Kotar
Godišnja Skupština Zajednice vinogradra, vinara i voćara
Prezentacija kataloga vinogradara i vinara Koprivničko-križevačke županije

16. 6. 2007. u 10,00 sati – STRUKOVNA ŠKOLA – Đurđevac
Svečano otvorenje LABORATORIJA ZA ANALIZU VINA

11,00 sati  – Vinograd OPG-a Marijana Matočeca – Mičetinac – Mali Kostanj – UČIONICA U VINOGRADU
Prezentacija strojeva za vinogradarstvo tvrtki PAVIN d.o.o. – Jastrebarsko, Agromehanika d.o.o. – Bjelovar, MESSIS d.o.o. – Zagreb, ENTRADA – Šušnjevica

14,00 Lovački dom Jelen – Mičetinac
Zajednički ručak i druženje za vinogradare i sudionike prezentacije

Predsjednik Zajednice
Marijan Matočec, dipl. ing. vin.

Pripremi za ispis