Uvjeti otkupa ratarskih proizvoda

Zašto uvjeti otkupa moraju biti izvješeni na vidljivim mjestima otkupa te jasno napisani?

Razlog stoji u pravilniku o normizaciji, čl. 9, NN br. 55/96, koji kaže «primjena hrvatskih normi nije obvezatna». Uvjeti napisani na otkupnom mjestu (ispravni i ovjereni uređaji, baždarene vage i ovlaštena osoba) postaju pravovaljani uvjeti otkupa na tom mjestu.

Ako RH propiše uvjete otkupa i minimalnu cijenu tada se ti parametri moraju poštivati. Cijena ratarskog proizvoda na otkupnom mjestu tada može biti veća od propisane državne cijene. Trenutno mlinarsko pekarska industrija diktira cijenu proizvoda te otkupljivači mogu formirati cijenu i uvjete otkupa.

Poljoprivrednicima kojima nisu jasni uvjeti otkupa (cijena, obračun kvalitete i troškovi otkupa) savjetujem neka  pita odgovornu osobu za mjesto otkupa i neka tada odluče kojem otkupljivaču i na kojem mjestu će predati svoj urod.    

Odsjek HZPSS-a Virovitičko-podravske županije,
Ivan Ključec, dipl. ing. agr., stručni savjetnik

Pripremi za ispis