Demonstracija baliranja sjenaže

Spremanjem sjenaže od provenute pokošene smjese stočnog graška i zobi te umatanjem u foliju osigurana je kvalitetna ishrana mliječnih krava tijekom cijele godine. I ove godine još jednom se potvrdilo da je spremanje sjenaže u nestabilnim vremenskim uvjetima  jedina mogućnost spremanja veće količine voluminozne krme zbog nemogućnosti sušenja iste. Svrha ovakvog konzerviranja i baliranja zelene mase je prije svega sačuvati visoku hranjivu vrijednost i kvalitetu krme u ishrani stoke naročito tijekom zimskog perioda. Ovakav način spremanja u plastične bale se primjenjuje za kvalitetniju voluminoznu krmu tj. provenute djetelinsko travne smjese, trave ili smjesu žitarica sa leguminozama.  Na ovaj način se može u vrlo kratkom vegetacijskom periodu dobiti velika količina kvalitetne krme. Na pokusnom polju je sjetva zobi i graška obavljena 14 i 15.03. dok je spremanje sjenaže bilo već 01.06.2007, obzirom da se na istoj površini planira organizirati natjecanje orača 14.06.2007. Svi oni radovi koji su prije toga napravljeni na pokusnom polju zahvaljujući brojnim sponzorima kao  BC Institut i Sjemenarna koji su sponzorirali grašak, te kemijske kuće Chromos i Veterina d.o.o. koji su sponzorirali herbicide i insekticide su prethodno kvalitetno odrađeni u suradnji sa OPG-om Maltarski. Velika zainteresiranost naših proizvođača koju su iskazivali brojnim pitanjima je poticaj našoj službi za buduća organiziranja ovakvih demonstracija..

HZPSS Odsjek Varaždinske županije

Pripremi za ispis