Osnovana Udruga orača Karlovačke županije (UO KaŽu)

kazu.jpg

Skupštinu je otvorila dipl. ing. Margita Budiselić – Kutle stručni savjetnik ZB, te pozdravila sve nazočne. Predloženo je radno predsjedništvo u sastavu : Višnja Magdić  dipl. ing. – predsjednik, Nikola Jurčević – član i Krešimir Fumić dipl. ing. – član, te verifikacijska komisija u sastavu : Marica Lončar dipl. ing. – predsjednik, Ljubica Magdić ing. – zapisničar i Milan Bogović – član. Za ovjerovitelje zapisnika imenovani su: Višnja Magdić i Joso Obrovac.

Na osnivačkoj Skupštini predložen je slijedeći dnevni red:

  1. Otvaranje Osnivačke skupštine
  2. Izbor radnog predsjedništva
  3. Donošenje Odluke o osnivanju Udruge i naziva
  4. Donošenje Statuta
  5. Izbor članova upravljanja: Predsjednika, dopredsjednika i tajnika, upravnog odbora, nadzornog odbora, stegovne komisije
  6. Donošenje odluke o davanju ovlaštenja za zastupanje
  7. Donošenje odluke o visini upisnine i članarine
  8. Donošenje odluke o pokretanju postupka za upis u registar udruga
  9. Plan rada za 2007. godinu
  10. Slobodna riječ

Dnevni red jednoglasno je usvojen.

Skupštinu  je pozdravio voditelj Odsjeka HZPSS-a Karlovačke županije dipl. ing. Aleksandar Horvatić, a nakon toga skupu se obratio Luka Čuljak dipl. ing. – tajnik krovne organizacije orača HUONO i pozdravio skup u svoje ime i ime predsjednika HUONO-a dr. sc. Ivana Katalinića. Ispred MPVŠ-a skupu se obratio Tugomir Majdak dipl. ing., koji je ujedno i predstavnik RH u svjetskoj organizaciji orača.

Predsjednica radnog predsjedništva dipl. ing. Višnja Magdić u kratkim crtama upoznala je nazočne s nacrtima Statuta, te je on jednoglasno usvojen, kao i naziv udruge: Udruga orača Karlovačke županije ili skraćeno UO KaŽu.

Za predsjednika udruge jednoglasno je izabran Nikola Jurčević iz Cetingrada, koji je bio i prvi pobjednik na natjecanju orača u Karlovačkoj županiji, a za dopredsjednika udruge izabran je Vladimir Šiktar iz Draganića. Tajnik udruge je dipl. ing. Krešimir Fumić stručni savjetnik HZPSS-a, a za članove izvršnog odbora izabrani su Oliver Turkalj i Marica Lončar.

U Nadzorni odbor imenovani su : Joso Obrovac – predsjednik, Ljubica Magdić – član i Dražen Peraković – član.

Na kraju Skupštine usvojen je i plan za 2007. godinu, a najznačajnije aktivnosti su organiziranje natjecanja u oranju 21. srpnja 2007. godine u općini Draganić, posjet svjetskom prvaku u Austriji, nabava natjecateljskog pluga i promocija udruge.

Svim nazočnima na iskazanom povjerenju zahvalio se predsjednik Udruge gospodin Nikola Jurčević.

Po završetku Skupštine organiziran je radni sastanak s pročelnikom za gospodarstvo i komunalne poslove dipl. ing. oecc. Mladenom Kobasićem u Karlovačkoj županiji u svezi nabave natjecateljskog pluga i organizaciji ovogodišnjeg natjecanja u oranju.

Tajnik UO KaŽu
Odsjek Karlovačke županije
dipl. ing. Krešimir Fumić, stručni savjetnik HZPSS -a

Pripremi za ispis