Proizvodnja paškog sira na otoku Pagu

Prva janjenja ovaca na otoku Pagu počela su početkom prosinca prošle godine. Većina ovaca se ojanji tijekom siječnja, a janjenje traje do ožujka. Ovce se janje na otvorenom (pašnjaku).

Prema podacima Hrvatskog stočarskog centra (HSC) na otoku Pagu je upisano 28.000 muznih ovaca, i za očekivati je isti toliki broj janjadi. Nakon prvog sisanja kolostruma janje siše narednih 30 – 45 dana. Odbićem janjadi, ovce će se početi musti sve do zasušivanja, što u prosjeku traje 140 – 170 dana. Dužina laktacije ovisi o više čimbenika od kojih su najbitniji: vrijeme janjenja, kondicija i zdravstveno stanje stada i način ishrane.

Za svoga života janje posiše oko 30 litara mlijeka. Mužnja se dnevno vrši 2 puta: ujutro i navečer. Dnevno ovca daje od 0,6 do 1,0 litra a prosječno se po grlu pomuze od 100 – 120  litara mlijeka za proizvodnju sira.

Za 1 kg zrelog sira utroši se oko 7 litara mlijeka, pa proizvodnja sira po grlu, u prosjeku iznosi 12 do 15 kg .

Na otoku Pagu sir proizvode četiri velike sirane: Paška sirana – Pag, Mala sirana – Sirena – Kolan, MCOM – Pag i sirana Mih – Kolan na modernim tehnološkim osnovama (pasterizacija mlijeka, kontrolirani uvjeti temperature i vlage). Otprilike 35 – 40% od ukupne proizvodnje, koja se procjenjuje na 180 do 220 tona sira godišnje, proizvede se na OPG-ima.

Trend otvaranja obiteljskih sirana je gospodarski opravdan, pa su krajem 2006. i početkom 2007. godine registrirane pri vetereinarskoj upravi MPŠVG-a, sukladno Pravilniku o veterinarsko – zdravstvenim uvjetima, četiri sirane na OPG-ima (Caska, Novalja, Kolan). U završnoj fazi registracije su još četiri obiteljske sirane.

U tijeku je intenziviranje procesa zaštite paškog sira kao autohtonog proizvoda prema važećim zakonskim propisima u RH. Sve potrebne radnje oko procesa zaštite paškog sira inicira Udruga proizvođača paškoga sira – „Pag“ uz pomoć HZPSS – a, HSC – a i Agronomskog fakulteta.

Ove će se godine u gradu Novalji održati sedma po redu Izložba paške ovce i paškog sira, u organizaciji Udruge uzgajivača paške ovce, Hrvatskog zavoda za poljoprivrednu savjetodavnu službu, Hrvatskog stočarskog centra i Agronomskog fakulteta.

Odsjek HZPSS-a Zadarske županije,
Hrvoje Klarić, dipl. inž. agr., stručni savjetnik
Ivica Peranić, dipl. inž. agr., stručni savjetnik

Pripremi za ispis