Radovi na njivi u prosincu

ANALIZOM I PLANOVIMA U NOVU PROIZVODNJU
Prosinac je mjesec u kojem poljoprivrednici analiziraju rezultate tekuće godine te planiraju proizvodnju i radove u idućoj godini. Dani, koji se provode na gospodarstvu a ne na njivi, omogućavaju poljoprivrednicima da više pozornosti pridaju mehanizaciji koja im olakšava proizvodnju. Poželjno ju je pregledati, pripremiti za prezimljenje, staviti po mogućnosti pod nadstrešnice, a za onu mehanizaciju koja se mora popravljati valja napraviti plan kada i tko će to obaviti. Ako popravke radite u vlastitoj režiji, napravite popis dijelova koje morate kupiti ako znadete koji su vam dijelovi potrebni. Poželjno je na gospodarstvu imati i rezervne dijelove za mehanizaciju (remenje, vijke, filtere, maziva, itd.) koji će zasigurno biti jeftiniji zimi kada se ima vremena ocijeniti koji dobavljač nudi traženi proizvod po povoljnijoj cijeni uz popust na eventualno plaćanje gotovinom.
Prema planiranoj proizvodnji i zacrtanom plodoredu planiraju se potrebe sjemena, gnojiva i zaštitnih sredstava. Za sjetvu valja koristiti deklarirano sjeme koje je proizvedeno u nadziranoj proizvodnji, dorađeno i pakirano te svojom kvalitetom osigurava osnovni preduvjet kvalitetne proizvodnje. Izboru sorti ili hibrida valja prići s dužnim poštovanjem, on je danas u mnogome olakšan postavljenim nizom demonstracijskih pokusa, gdje se poljoprivrednici sami mogu uvjeriti u kvalitetu i prinos. Uz takav odabir valja sijati na vlastitim njivama, ovisno o opsegu proizvodnje, više sorata i hibrida da se smanji rizičnost proizvodnje. Pri planiranja kupnje mineralnih gnojiva treba znati koji prinos planiramo od određene kulture te kakvo nam je stanje hranjiva u tlu. Stanje hranjiva u tlu utvrdit će se analizom tla, a visina planiranog prinosa odrediti kalkulacijom isplativosti proizvodnje. Izbor vrste mineralnih gnojiva dijelom diktira ponuda, no za njegovu iskoristivost i učinkovitost bitniji je pravovremeni trenutak primjene određenog gnojiva. Od zaštitnih sredstva treba odabrati već prokušana s kojima ste bili zadovoljni, no treba primijeniti, bar na dijelu parcele i nova sredstva koja su vam dostupna. Praćenjem preporuka stručnjaka zaštite bilja kroz IPP (izvještajno prognozne poslove), omogućena je pravovremena, efikasna, racionalna i jeftinija primjena zaštitnih sredstava.
Ona gospodarstva koja se nisu upisala u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava mogu to učiniti od 1. prosinca 2003. do 31. siječnja 2004. u uredima državne uprave županija te upravnom tijelu Grada Zagreba prema prebivalištu nositelja poljoprivrednog gospodarstva, neovisno o mjestu obavljanja poljoprivredne djelatnosti. Njime obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo stječe pravo prodaje vlastitih proizvoda na tržištu te ostvaruje pravo na podnošenje zahtjeva za ostvarenje državne potpore prema Zakonu o državnoj potpori u poljoprivredi, ribarstvu i šumarstvu (NN 87/02).
Ured ravnatelja HZPSS-a
dr. sc. Ivan Danjek, načelnik Odjela za ratarstvo
Pripremi za ispis