PRIZEFISH “Upravljanje eko-inovativnim lancima opskrbe u ribarstvu, kako bi se postigla dodana vrijednost jadranskih ribljih proizvoda”

Interreg Italy-Croatia Programe Priority axis: BLUE INNOVATION

https://www.italy-croatia.eu/home

Ukupni proračun projekta : 3.117.680,00 eura  (ERDF+Nacionalno sufinanciranje)

Sredstva Programa: 2.650.028,00 eura (ERDF)

Početak projekta: 01. siječnja 2019.

Kraj projekta: 30. lipnja 2021.

Projekt “Upravljanja eko-inovativnim lancima opskrbe u ribarstvu, kako bi se postigla dodana vrijednost jadranskih ribljih proizvoda” ili skraćeno PRIZEFISH, dio je prve prioritetne osi „Plava inovacija“ programa INTERREG Italija- Hrvatska. Pridruživanjem Hrvatske Europskoj uniji omogućeno je uspostavljanje prekograničnog programa suradnje “Interreg V-A” između Italije i Hrvatske. Program podržava suradnju preko Jadranskog mora s ciljem povećanja prosperiteta i potencijala plavog razvoja tog područja kojim će se putem prekograničnih partnerstava unaprijediti lokalni uvjete za inovacije u sektorima plavog gospodarstva na području suradnje. Opći cilj projekta je poboljšanje uvjeta za uvođenje inovativnih pristupa za održivo upravljanje ribarstvom u Jadranskom moru temeljeno na razmjeni znanja i dijeljenju dobrih praksi među partnerima.  što će omogućiti  otvaranje novih radnih mjesta u gospodarskim sektorima ribarstva i akvakulture te je Prvi stup Strategije EU za jadransku i jonsku regiju (EUSAIR).

Nositelj projekta je Alma Mater Studiorum – Sveučilište u Bologni.

Ostali partneri su:

 • Zadarska županija (Zadar),
 • Nacionalno istraživačko vijeće (Rim),
 • ASSAM – Agencija za usluge poljoprivrednog sektora regije Marche (Osimo),
 • CESTHA – istraživački centar za očuvanje staništa (Marina di Ravenna),
 • Srednja škola ‘Remo Brindisi’ (Lido degli Estensi, Comacchio),
 • Institut za oceanografiju i ribarstvo (Split),
 • Nacionalni institut za oceanografiju i eksperimentalnu geofiziku – OGS (Sgonico),
 • Ribarska zadruga Omega 3 (Kali), Ribarska zadruga Istra (Poreč),
 • Organizacija proizvođača školjkaša Venecijanske lagune (Venecija),
 • Ministarstvo poljoprivrede- Uprava za stručnu podršku razvoju poljoprivrede i ribarstva (Zagreb),
 • Javna ustanova RERA S.D. za koordinaciju i razvoj Splitsko – dalmatinske županije (Split),
 • Regija Emilia Romagna (Bologna).

Izazovi i plasman proizvoda ribarstva na domaće i međunarodno tržište

Prilikom plasmana svojih proizvoda na tržište ribari se suočavaju s izazovima kao što su očuvanje kvalitete proizvoda od ulova, manipulacije, prerade do krajnjeg potrošača. Niska prodajna cijena uvjetovana nižom kvalitetom proizvoda kao i nemogućnost konkuriranja certificiranim proizvodima na domaćem i međunarodnom tržištu razlozi su za poticanje na veću angažiranost i pronalaženje novih inovativnih rješenja radi dodavanja vrijednosti proizvodima ribarstva i  postizanja konkurentne cijene na tržištu. Boljom komercijalizacijom kroz uvođenje inovacija predviđa se povećanje  ekonomske održivosti srednjih i malih poduzeća te organizacija proizvođača, uz ekološku održivost i očuvanje bioloških resursa. Provedbu projekta  u okviru prekogranične suradnje, zajednički će provoditi projektni partneri suodgovorni za upravljanje ribljim resursima i njihovim plasmanom na tržište kao što su znanstvene institucije, lokalne i nacionalne javne ustanove, škole, organizacije proizvođača te ostali dionici. Bolji plasman proizvoda ribarstva planira se postići podizanjem kvalitete dodavanjem vrijednosti te organiziranjem tržišnih lanaca.

Opći cilj projekta je potaknuti talijanska i hrvatska mala i srednja poduzeća te organizacije proizvođača na veću angažiranost u ribarstvu i komercijalizaciji ribljih proizvoda kako bi se osigurala konkurentnost tih proizvoda, ne samo na domaćem tržištu, već i na međunarodnom. Ovaj cilj se namjerava ostvariti kroz predviđene aktivnosti unutar radnih paketa kojima će se izvršiti analiza trenutnog stanja resursa, upravljanja i menadžmenta u sektoru ribarstva te predložiti moguća inovativna rješenja za postizanje održivog ribolova i dodavanje vrijednosti proizvodima razvojem inovacija u procesu proizvodnje ribljih proizvoda s dodanom vrijednošću uz pomoć eko-oznaka koje ispunjavaju okolišne, ekonomske i društvene zahtjeve.

Uz opći  postavljena su i tri specifična cilja u projektu PRIZEFISH:

 • Ekonomsko – ekološki održivi razvoj Jadranskog ribarstva putem novih tehnologija
 • Omogućavanje malog i srednjeg poduzetništva da stvore proizvod sa dodanom vrijednošću s ekološkom oznakom (certifikatom)
 • Povećanje konkurentnosti Jadranskih proizvođača u tržnice zemalja Europske unije i van EU

Neki od planiranih rezultata su:

 • Sveobuhvatni pregled ribolovnih aktivnosti na Jadranu
 • Jasno definiranje ribarstva koje bi se moglo prijaviti za održivo ekološko označavanje
 • Smjernice za prijenos održivih ribolovnih praksi između Italije i Hrvatske
 • Kampanje podizanja svijesti ciljnih skupina o važnosti održivih ribolovnih praksi i procesa certificiranja.
 • Kapitalizacija glavnih rezultata za prijenos najboljih praksi u ribarstvu izvan okvira projekta, kako u prostornom tako i u vremenskom smislu

Ministarstvo poljoprivrede, Uprava za stručnu podršku razvoju poljoprivrede i ribarstva

Ministarstvo poljoprivrede, Uprava za stručnu podršku razvoju poljoprivrede i ribarstva nadležna je za provedbu predviđenih aktivnosti unutar pojedinih paketa PRIZEFISH projekta. Kao projektni partner sudjeluje u projektnim paketima s ostalim projektnim partnerima u pripremi i analizi podataka o stanju resursa, sezonalnosti i tržištu proizvoda ribarstva, kao i pronalaženju inovativnih rješenja za postizanje projektnih ciljeva. Ministarstvo poljoprivrede, Uprava za stručnu podršku razvoju poljoprivrede i ribarstva provodit će sve potrebne aktivnosti za diseminaciju rezultata projekta i edukaciju na terenu uključivanjem ribara u projekt. Predviđena sredstva za provedbu projekta su u ukupnom iznosu od 74.500,00 eura, sufinancirana s 85%  ERDF sredstvima u iznosu od 63.325,00 eura.

Cilj PRIZEFISH projekta sažet je u krilatici „Ribarimo bolje! Ostvarimo više! Očuvajmo Jadransko more!“