Međunarodni kongres Oplemenjivanje bilja, sjemenarstvo i rasadničarstvo

U organizaciji Hrvatskog agronomskog društva i Europskog udruženja sjemenara (ESA) uz suorganizaciju svih relevantnih znanstvenih i stručnih institucija u području poljoprivrede Republike Hrvatske, a pod pokroviteljstvom Ministarstva poljoprivrede i Ministarstva znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske te Hrvatske gospodarske komore u Zadru je u razdoblju od 8. do 11. studenog 2022. godine održan 15. međunarodni kongres „Oplemenjivanje bilja, sjemenarstvo i rasadničarstvo“.

Prezentirane teme podijeljene su u četiri cjeline:

  • Zakonska regulativa sa fokusom na sjemenarstvo i rasadničarstvo
  • Uloga oplemenjivanja bilja i sjemenarskog sektora u postizanju ciljeva Europskog zelenog plana
  • Inovacije i napredak u oplemenjivanju bilja, sjemenarstvu i rasadničarstvu
  • Ekonomija proizvodnje sjemena i sadnog materijala

I ove je godine Hrvatsko agronomsko društvo na skupu dodijelilo dva priznanja „Zlatno sjeme“ za najraširenije sorte strnih žitarica na hrvatskom tržištu prema proizvedenim i deklariranim količinama sjemena u 2021./22. godini: Bc Institutu za oplemenjivanje i proizvodnju bilja d.d. Zagreb, za sortu pšenoraži – BC Goran i Poljoprivrednom institutu Osijek za sortu pšenice – Kraljica. Priznanja “Zlatno sjeme” uručio je državni tajnik Ministarstva poljoprivrede, Tugomir Majdak koji je prilikom otvaranja kongresa najavio nove modele potpore sektoru sjemenarstva i rasadničarstva u novom programskom razdoblju 2023. – 2027.

 

Na kongresu su sudjelovali i službenici Uprave za stručnu podršku razvoju poljoprivrede koji su kao autori ili koautori prezentirali rezultate istraživanja pod sljedećim nazivima:

  • Suzana Pajić: „Trendovi u proizvodnji ozime pšenice nakon uvođenja kodeksa o otkupu“
  • Siniša Hrgović: „Utjecaj sušnog razdoblja na prinose zrna kukuruza u 2022. godini“
  • Tatjana Martinović: „Rezultati trogodišnjeg ispitivanja hibrida suncokreta na lokacijama u Koprivničko-križevačkoj i Osječko-baranjskoj županiji“
  • Mara Bogović: „Inovativne metode proizvodnje ekološkog sjemena na on farm poljoprivrednom gospodarstvu“

 

 

U zborniku sažetaka ovog kongresa tiskano je ukupno 37 sažetaka znanstvenih i stručnih radova koji su izlagani tijekom kongresa.

Tijekom kongresa održana su dva okrugla stola:

  • Potpora u sektoru sjemenarstva i rasadničarstva stanje i mogućnosti u novom programskom razdoblju 2023. – 2027.
  • Izazovi klimatskih promjena na proizvodni sortiment jabuka u Republici Hrvatskoj.

 

Tatjana Martinović

Pripremi za ispis