ODREĐIVANJE TEHNOLOŠKE ZRELOSTI MASLINA 2022. – DRUGA PREPORUKA

Ministarstvo poljoprivrede, Uprava za stručnu podršku razvoju poljoprivrede (dalje: Uprava za stručnu podršku) i njezini službenici na terenu nastavljaju s provedbom projekta „Određivanje tehnološke zrelosti maslina u njihovom području uzgoja“, koji se počeo provoditi 2018. godine uoči berbe maslina, s ciljem davanja preporuka maslinarima za pravovremenu berbu.

Korištenjem najsuvremenije analitičke tehnike, tzv. NIR spektrometrije (punog naziva Diode array bliska infracrvena DA NIR), učinkovito se i jednostavno utvrđuje sadržaj ulja u suhoj tvari ploda masline, koji je stabilan pokazatelj sadržaja ulja u plodu i ne mijenja porastom težine ploda.

Uzorkovanje plodova maslina za to ispitivanje počelo je ove godine 06. rujna 2022. i planira se završiti kad maslina dostigne maksimalni sadržaj ulja u plodovima, što se iskustveno očekuje u posljednjoj dekadi mjeseca studenog 2022. godine, a ovisno o sorti i području uzgoja maslina. Uzorkovanje za analize obavlja se svakih 7 dana, na 9 područja uzgoja duž hrvatskog priobalja: Zapadna obala Istre (sjeverni i južni dio), Hrvatsko primorje (otoci Krk i Rab), Sjeverna Dalmacija (Zadarska i Šibensko-kninska županija), Srednja Dalmacija s otocima Šolta, Brač i Hvar, poluotok Pelješac, otok Korčula i jug Dalmacije – Konavle, i to na sortama: Buža, Istarska bjelica, Leccino, Oblica, Plominka, Mašnjača, Krvavica, Levantinka, Lastovka i Drobnica.

Maslinarsku godinu 2022. u svim maslinarskim regijama Republike Hrvatske obilježila je suša. U početnom razvojnom ciklusu masline (fenofazama): razvoj pupa, razvoj lista i pojava cvatova količina vode dostupna biljci bila je zadovoljavajuća. Navedeno se pokazalo dobro za oplodnju i stvaranje sjemenih zametaka i prosječne do dobre količine ploda. U ljetnim mjesecima, uz vrlo visoke temperature zraka, dubinske evaporacije tla, a vrlo male količine oborina nastupili su sušni uvjeti,  sveukupne suše došlo je do određenog opadanja plodova. Budući da u većini maslinika nema sustava navodnjavanja (niti mogućnosti za postavljanje), maslina nije imala optimalne uvjete za rast i razvoj.

U narednom vremenu očekuje se nagla promjena pigmenta ploda maslina koja može izazvati nedoumice kod maslinara uzrokovana promjenom temperature, s toplog na hladnije vrijeme s niskim noćnim temperaturama.  Uz padaline, dodatne poteškoće stvarati će i napad štetnika (muhe), ali se ne očekuju veće štete.

U priloženoj Tablici  maslinari trebaju pratiti dva osnovna parametra prinosa i kvalitete masline kojim će odlučiti kada je optimalan termin za berbu. To su: ulje u suhoj tvari i težina ploda masline. Sve dok vrijednost ulja u suhoj tvari raste, znak je da maslina stvara ulje u biljnoj stanici, a pri tome ga i harmonizira (u okusima i mirisima). Dok se stvara ulje maslina nije za brati.

Optimalnu tehnološku zrelost pokazala je jedna sorte u jednom uzgojnom području.   Prema prošlogodišnjim rezultatima i usporedbom na području Zapadne obala Istre-(Južni dio, lokalitet Vodnjan), sorta ISTARSKA BJELICA spremna je za branje!  Za sjeverni dio taj se termin očekuje za 10-tak dana. Pa je također preporuka, a zbog vremenskih uvjeta (čestih kišnih razdoblja), za sortu ISTARSKA BJELICA, krenuti u berbu kada vrijeme dopusti i iskoristiti svaki trenutak. Ostale analizirane sorte još uvijek akumuliraju (stvaraju) ulje. ISTARSKA BJELICA na ovom uzgojnom području spremna je za berbu tj. akumulirala je najveću količinu ulja za ovu godinu i prema ovogodišnjim uvjetima.

Ukupni rezultati mjerenja sorte Istarska Bjelica s područja Istre, dosadašnji rezultati iz 2022. godine u odnosu na prethodne godine projekta prikazani su u tablici ISTARSKA BJELICA – 2019 – 2022.

Zaključno, prema mjerenjima izravnom metodom s obrzirom na sadržaj ulja u suhoj tvari ploda, u nazad četiri godine Istarska bjelica je najranija sorta za berbu u HRVATSKOJ!

 

Tomislav Filipović, dipl. ing.

NIR analiza d.o.o.

 

dr.sc. Silvio Šimon

Voditelj Odjela za savjetovanje u hortikulturi

Pripremi za ispis