Priprema poljoprivrednih strojeva i alata za zimski period

Često se na farmama širom Hrvatske može vidjeti kako poljoprivredni strojevi i alati tijekom cijele godine stoje na otvorenom. Držanje poljoprivrednih strojeva i alata na otvorenom stvara velike štete na njima, naročito u zimskom periodu.

Vrlo je bitno pravilno održavati i skladištiti poljoprivredne strojeve i alate kako bi se zadržali u ispravnom tehničkom stanju. U ovom članku će naglasak biti na pripremi različitih poljoprivrednih strojeva i alata za vrijeme mirovanja tijekom zimskog perioda.

 

Plug

Nakon oranja plug je potrebno očistiti od zemlje i biljnih ostataka te ga oprati. Posebnu pažnju treba obratiti na mjesta gdje su spojevi i na teško pristupačna mjesta gdje se zadržava nečistoća. Ako se oranje ne nastavlja u skorije vrijeme sjajne radne dijelove je potrebno premazati nekim zaštitnim sredstvom (zaštitni vosak, mast). Mjesta na kojima je oštećena boja treba pobrusiti, premazati osnovnom (temeljnom) bojom i zatim završnom bojom. Također po završetku rada treba provjeriti da li su svi vijci dovoljno zategnuti. Krajeve hidrauličnih crijeva treba zatvoriti zaštitnim kapicama. Klipove hidrauličnih cilindara treba uvući do kraja u cilindre, kako bi klip bio zaštićen od korozije. Sve ležajeve treba podmazati, a opruge treba rasteretiti kako bi zadržale elastičnost. Dotrajale radne dijelove poput lemeša, crtala, plužne daske, pretplužnjaka treba obnoviti ili zamijeniti. Na kraju sezone plug bi trebalo smjestiti u natkriveni prostor, na suhe i zdrave drvene daske ili podloške.

Rotodrljača

Nakon rada rotodljaču treba očistiti od zemlje tako da se rotodrljača pusti raditi na prazno. Ni u kom slučaju se ne smije ručno čistiti dok radi. Nakon završetka sezone rotodrljaču treba detaljno očistiti i oprati. Neobojane radne dijelove treba zaštititi antikorozivnim sredstvom, a mjesta na kojima je oštećena boja treba pobrusiti i obojati. Puknute, oštećene ili tupe noževe treba zamijeniti, popraviti ili nabrusiti. Potrebno je i prekontrolirati količinu ulja u kućištu zupčanika za prijenos snage od vratila do pogona radnih tijela (noževa). Na kraju rotodrljaču bi trebalo smjestiti u natkriveni prostor, poželjno na suhe i zdrave drvene daske ili podloške.

Rasipač mineralnog gnojiva

Nakon svake upotrebe obavezno treba isprazniti, očistiti i oprati spremnik. Ni u kom slučaju se ne smije ostavljati mineralno gnojivo u spremniku rasipača. Sva mjesta s oštećenim lakom treba pobrusiti i ponovo obojati. Redovito treba podmazivati radne dijelove, a nakon završene sezone rasipač treba detaljno očistiti, oprati i zaštititi antikorozivnim sredstvom te pospremiti pod natkriveni prostor.

Prikolica za rasipanje stajskog gnoja

Nakon završetka rada prikolicu treba temeljito očistiti i oprati od gnoja. Metalne dijelove (transportna traka, rotori s noževima) treba zaštititi antikorozivnim sredstvom te podmazati lance, lančanike i ležajeve. Stajski gnoj izrazito nagriza kako metalne, tako i drvene dijelove. Mjesta na kojima je oštećena boja treba pobrusiti, premazati osnovnom (temeljnom) bojom i zatim završnom bojom. Na kraju sezone prikolicu treba parkirati u natkriveni prostor.

Cisterna za gnojnicu

Poslije završenog rada zbog izrazito korozivnog djelovanja gnojnice cisternu treba dobro isprati izvana i iznutra. Mjesta na kojima je oštećena boja treba pobrusiti, premazati osnovnom (temeljnom) bojom i zatim završnom bojom. Povremeno treba prekontrolirati količinu ulja za podmazivanje pumpe. Na kraju sezone cisternu bi trebalo parkirati u natkriveni prostor.

Sijačica

Nakon rada obavezno treba isprazniti spremnike za sjeme i umjetno gnojivo te pregledati sjetvene ploče ili cilindre da se nisu oštetili. Također treba pregledati zupčanike prijenosa u čiji prostor ne smije dospjeti sjeme. Nakon toga spremnike i sjetvene ploče treba očistiti, oprati i osušiti, a zupčanike podmazati. Također treba oprati sve vanjske dijelove i ulagače, posebno vodeći računa o nepristupačnim mjestima jer se zajedno s nečistoćama zadržava vlaga koja oštećuje stroj. Radne organe koji nisu zaštićeni bojom treba premazati antikorozivnim sredstvom. Ostale dijelove na kojima se oštetila boja treba pobrusiti i obojati. Sve potrošene, oštećene i neispravne dijelove treba popraviti ili zamijeniti novima. Kod pneumatskih sijačica treba provjeriti ispravnost rada ventilatora. Na kraju sijačicu treba smjestiti u natkriveni i suhi prostor.

Kardansko vratilo

Nakon završene sezone rada kardansko vratilo treba temeljito oprati u dizel gorivu, prekriti tankim slojem masti i spremiti na suho.

Akumulator

Prije duljeg razdoblja bez upotrebe akumulatora, potrebno je otpojiti kleme i napuniti akumulator. Svakih 2 mjeseca bi trebalo ponovo napuniti akumulator. Ako se stroj ne koristi dulje vrijeme, pogotovo preko zime i ako je spremljen vani, ispod nadstrešnice ili jednostavnije građevine gdje su temperature ispod 0°C akumulator bi trebalo skinuti sa stroja te ga pospremiti na suho i toplo mjesto (iznad 0°C).

Traktor, kombajn ili neki drugi stroj s vlastitim motorom

Kod pripreme traktora, kombajna ili nekog drugog stroja s vlastitim motorom za zimske uvijete rada i/ili zimsko mirovanje najvažnije je provjeriti količinu rashladne tekućine (antifriza) u hladnjaku motora te provjeriti do koje temperature štiti od smrzavanja. Nadolijevanje rashladne tekućine je dozvoljeno samo s istom vrstom koja se nalazi u motoru i rashladnom sustavu. Provjera rashladne tekućine na smrzavanje vrši se pomoću areometara ili refraktometara. Ako se provjerava s areometrom tada treba provjeravati rashladnu tekućinu pri normalnoj temperaturi od oko 18°C. Ukoliko mjerač pokazuje točku smrzavanja iznad -25°C tada treba promijeniti rashladnu tekućinu.

 Ivan Krušelj, mag. ing. mehanizacije

Pripremi za ispis