Kalibriranje i puštanje u rad nove prskalice

Nepobitna činjenica je, da je kontrola ispravnosti rada prskalice jedna od najvažnijih stvari u poljoprivrednoj proizvodnji. Razlog tomu su ogromne količine pesticida, koji se koriste u zaštiti usjeva i nasada. U poljoprivrednoj proizvodnji nezamislivo je doći do željenog uroda bez uporabe sredstava za zaštitu bilja, a neznanje i neispravna oprema čini očitu štetu kako korisniku, tako i okolišu u kojem živimo.
Poznato je, da tehnologija u poljoprivrednoj proizvodnji napreduje „velikim koracima“, stoga rad sa uređajima pri upotrebi pesticida traži visoku i kontinuiranu educiranost svakoga tko rukuje njima.

prskalice1_9_5.jpg

Preporuka svim poljoprivrednicima je, da obavezno provode kontrolu rada i ispravnosti svojih uređaja za tretiranje pesticidima barem jednom godišnje, a po potrebi i u više navrata. Najčešći problem je istrošenost i neispravnost diza, koje bi trebalo svakako izmijeniti prije sezone tretiranje, što čini trošak od samo nekoliko stotina kuna.
Obveza poljoprivrednika, profesionalnih korisnika, je da strojeve za primjenu pesticida proizvedene prije 1. siječnja 2013. podvrgnu redovitom pregledu do 26. studenog 2016. godine. Ovim putem također napominjem da starije prskalice i raspršivači koji su proizvedeni prije 1995. godine moraju biti pregledani do 26. studenog 2014. godine. Prskalice i raspršivači podliježu redovitom pregledu najmanje jednom u razdoblju od 3 godine. Znak o pregledu izdaje se na razdoblje od 3 godine.

Ljubomir Duvnjak, dipl. ing. agr.
viši stručni savjetnik

Pripremi za ispis