Nove zakonske odredbe o sjetvi tretiranog sjemena – Obvezna prilagodba pneumatskih sijačica

sijacice_28_1_.jpg

Kako se navodi u Narodnim novinama br. 70/05 iz prosinca prošle godine, ministar poljoprivrede uz suglasnost ministra nadležnog za zdravlje i ministra nadležnog za gospodarstvo, na temelju Zakona o sredstvima za zaštitu bilja donosi Pravilnik o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida. U 53. članku tog Pravilnika preciznije je određena Zaštita pčela kod sjetve tretiranog sjemena po kojoj je, radi provođenja posebnih odredbi EU Uredbe 540/2011 za smanjenje rizika od aktivnih tvari iz skupine neonikotinoida i aktivne tvari fipronil, obvezno provoditi Heubach test za »otprašivanje« sjemena kukuruza, suncokreta i uljane repice. Riječ je dakle o sjemenu tretiranom aktivnim tvarima iz skupine neonikotinoida i aktivnom tvari fipronil prije distribucije krajnjim korisnicima. Heubach testiranje u Republici Hrvatskoj, stoji u Pravilniku, provodi Hrvatski centar za poljoprivredu, hranu i selo – Zavod za sjemenarstvo i rasadničarstvo, kojemu je potrebno dostaviti uzorke po partiji, a za obavljeno testiranje izdaje se posebno izvješće.

No, ministarstvo poljoprivrede je izmjenom u rješenjima o registraciji sredstava za zaštitu bilja obvezalo zastupnike i vlasnike rješenja o registraciji da pakiranja tretiranog sjemena moraju biti precizno označema uputama o rukovanju tretiranim sjemenom te svim ostalim potrebnim informacijama radi sprječavanja rizika pri rukovanju i sjetvi tretiranog sjemena za primjenitelje, druge nazočne osobe, organizme koji ne pripadaju ciljanoj skupini i okoliš.

ZABRANJENA UPORABA NEADAPTIRANIH SIJAČICA

Nadalje, sjetva tretiranog sjemena se mora provoditi adekvatnim sijačicama. Zabranjena je uporaba pneumatskih sijaćica s podtlakom ako nisu nadograđene gibljivom cijevi koje smanjuju struju zraka i približavaju otpadne čestice tlu. Prilikom sjetve potrebno je koristiti filtere koji se stavljaju na izlaz iz turbine uređaja za sjetvu i pročišćuju zrak koji izlazi te hvata prašinu u zraku, precizirano je 53. člankom u stavku 5. ovog Pravilnika.

Prilagodba odnosno nadogradnja sijačica s podtlakom je obvezna za sve korisnike, kao i pridržavanje mjera zaštite za smanjenje rizika koje su navedene u uputama o manipulaciji tretiranog sjemena.

Kontrola kvalitete tretiranog sjemena vrši se Heubach-testom, osim ako postoji dokaz o već provedenom testu, i ustvari je simulacija sijačice, pri čemu se slobodne čestice prašine u struji zraka odvajaju filterom nakon čega se vaganjem određuje njihov udio u tretiranom sjemenu. Ispitivanjima sijaćica utvrđeno je da pneumatske sijaćice s podtlakom prilagođene nadogradnjom zadovoljavaju postavljenje kriterije. To potvrđuje i grafikon koji pokazuje koncentraciju slobodno lebdećih čestica pesticida u odnosu na udaljenost od sijaćice, te različitih tipova sijaćice, uključujući i pneumastku sijaćicu s podtlakom sa i bez prilagodbe.

Inače, prva je radionica Poljoprivredno savjetodavne službe na temu prilagodbe pneumatskih sijaćica pri sjetvi tretitanim sjemenom održana u Požegi 2009. i bila je uvod u prilagodbu zakonima EU, te početak razgovora sa pčelarima i svim zainteresiranim u ovom segmentu poljoprivredne proizvodnje, a u cilju zaštite pčela, ljudi i okoliša općenito.

dijagram_sijacice_28_1_novo.jpg

VAŽNOST NADOGRADNJE SIJAČICA

Što se postiže nadogradnjom podtlačnih sijačica? Višestruke su prednosti među kojima valja posebno istaknuti:

  • smanjena mogućnost odnošenja slobodno- lebdećih čestica sredstava za zaštitu bilja;
  • smanjena izloženost rukovatelja sredstava za zaštitu bilja;
  • smanjena mogućnost trovanja pčela i drugih korisnih kukaca;
  • smanjen štetan utjecaj sredstava za zaštitu bilja na ljude i okoliš;
  • smanjena razina buke sijačice.

Kako bismo smanjili štetan utjecaj na pčele i okoliš pri sjetvi s tretiranim sjemenom treba upotrebljavati sjeme visoke kvalitete; ne tretirati već tretirano sjeme; ne ostavljati u polju prazne vreće, ambalažu od sjemena; izbjegavati unošenje sredstava za zaštitu bilja (u obliku prašine) iz ambalaže u sijačicu; pridržavati se sjetvene norme; izbjegavati sjetvu pri vjetrovitom vremenu; biti svjestan vremena cvatnje usjeva, korova i drugog bilja u okolini; i na koncu kooperacijom i suradnjom sa susjednim poljoprivrednicima i pčelarima umnogome možemo pomoći zaštiti pčela i okoliša općenito (na što nas obvezuje i zakon). Svakako je posebno važno izbjegavati sjetvu pneumastkim sijaćicama s podtlakom pri vjetrovitom vremenu, radi povećane opasnosti od odnošenja sredstava za zaštitu bilja na susjedne parcele (brzina vjetra veća od 5 m/s).

Adaptaciju pneumatskih sijačica PSK na našim prostorima radi tvrtka OLT.

  

Ivica Prpić dipl. ing. agr.
Rukovoditelj Odsjeka

 

Pripremi za ispis