Priprema poljoprivredne mehanizacije za proljetne radove

Poljoprivredna mehanizacija, kao što je poznato, zahtijeva brižno održavanje, jer je to osnovni čimbenik koji utječe na duži vijek trajanja i na ispravno djelovanje tijekom eksploatacije. Pri uporabi, strojevi i oruđa su izloženi različitim štetnim unutarnjim i vanjskim učincima, pa ih je potrebno zaštititi, a u periodu kada su van uporabe konzervirati i spremiti na odgovarajući način, kako bi se kada se ukaže potreba što lakše i što prije pustili u rad.

mehanizacija23_1.jpg

Na žalost, održavanju strojeva se još uvijek ne pridaje dovoljno pozornosti, pa smo svjedoci da velika većina naše mehanizacije završi svoj radni vijek puno prije nego što bi trebala. Ne adekvatnim skladištenjem mehanizacija svake godine gubi 5 % i više od vrijednosti. Najveći neprijatelj strojeva je korozija (hrđa) uslijed koje metalne površine gube svoja svojstva, a time se uzrokuje propadanje dijelova i sklopova. Zaštita od korozije je konzerviranje, tj. premazivanje, uranjanje ili prskanje metalnih površina antikorozivnim zaštitnim sredstvom specijaliziranim za tu namjenu (nikako ne koristiti „rabljeno ulje“ jer ono sadrži sumpornu kiselinu koja nagriza metal, a ne da ga štiti).

Pri održavanju poljoprivredne mehanizacije posebnu pažnju treba posvetiti na kojem se mjestu nalazi stroj, oruđe ili aparat, odnosno dali se održavanje odnosi na:

  • održavanje prije početka sezone (pred proljetne radove)
  • održavanje u tijeku radova (sezona poslova)
  • održavanje po završetku radova (zimski period)

Svako od ovih održavanja ima svoje specifičnosti i posebnosti, pa ćemo se radi toga trenutno bazirati samo na održavanju prije početka sezone, koja nam je „na pragu“. Pretpostaviti ćemo da ste u jesen nakon završetka poslova odradili, po gore nabrojanom, onu treću fazu održavanja po završetku radova (konzerviranje). Ako niste, izgubili ste 5 % na vrijednosti mehanizacije, a možda i više. To će te osjetiti u sezoni u tijeku rada sa strojem.

mehanizacija1_23_1.jpg

Ako se želi pripremiti određeni stroj za proljetne radove da bi bili sigurni da će postići pouzdanost u radu, funkcionalnost, trajnost, a samim time i kvalitetu, stroj treba dobro pripremiti, podesiti i tijekom rada redovno održavati. Prvi korak je dekonzerviranje, koje se sastoji u uklanjanju zaštite (čišćenje, pranje), a neka specijalizirana sredstava za konzerviranje se ne moraju uklanjati jer i na dalje služe kao sredstvo za podmazivanje i za zaštitu. Zatim slijedi vizualni pregled (provjere ispravnosti) a u slučaju da se ustanovi oštećenje vrši se eventualna zamjena ili popravak oštećenih ili dotrajalih dijelova. Slijedi podmazivanje i puštanje u probni rad. Ako se uoče nepravilnosti u radu stroja, stroj se podešava, sve dok se ne dobije željeni učinak. Sve ovo se radi po uputama proizvođača. Rezervni dijelovi bi trebali biti originalni, jer oni daju sigurnost i pouzdanost, ali i jamstvo. Vrlo bitno je da se evidentiraju svi popravci i svi troškovi.

mehanizacija2_23_1.jpg

Traktor kao jedan od mnogih strojeva na gospodarstvu, zauzima prvo mjesto po važnosti jer je on osnovni pogonski i vučni stroj koji se koristi za izvođenje složenih tehnoloških procesa u proizvodnji različitih poljoprivrednih proizvoda. Zbog njegove važnosti, ali i zbog cijene koštanja, traktoru treba posvetiti posebnu pažnju pri održavanju i pravilnom rukovanju, jer će jedino tako biti pouzdan u radu i dugotrajno upotrebljiv.

Trenutno ćemo se bazirati na održavanju traktora prije početka rada, tj. puštanja u rad nakon zimskog perioda mirovanja. U tom periodu je bilo poželjno da je traktor bio postavljen na podmetače (klocne) zbog zaštite guma, pa ga je sada potrebno spustiti na ravnu, tvrdu podlogu i provjeriti tlak u gumama. Zatim treba ugraditi akumulator, provjeriti razinu elektrolita koja mora biti 1 cm. iznad ploča-elektroda, a ako nije, treba dodati destiliranu vodu i spojiti kablove (+,-). Također treba provjeriti razinu ulja u motoru, transmisiji/hidraulici traktora i pročistaču zraka. Posuda tekućine za hlađenje (najbolje da je antifriz) mora biti napunjena do oznake. Pošto je u spremniku goriva (rezervoar) moralo biti goriva, sada se nadopuni do maksimuma. Treba obratiti pažnju na čistoću goriva, posebno ako se puni (tankira) iz vlastite cisterne. Opasno je ako se nakon punjenja spremnika eventualne zaostale kapljice goriva ne uklone suhom krpom (pamučni pucval). Razlog tomu je i osjetljivost na nečistoće uređaja za dovod goriva kod dizelskih motora, koja uzrokuje česte zastoje rada motora traktora.

Završetkom ovih radova motor traktora se pokrene i pusti da se zagrije do radne temperature. To je znak da se motor ne pregrijava i da je s njime sve u redu. Da bi se traktor postio u rad još treba provjeriti ispravnost uređaja za kočenje i upravljanje. Oni izravno mogu utjecati na sigurnost rada traktora. Da bi rad s traktorom bio što sigurniji i udobniji treba sve ležajeve i zglobove podmazati tovatnom mašću, a neke spojeve zategnuti. Sad je traktor spreman za rad.

Poljoprivredna mehanizacija se sastoji od mnogobrojnih strojeva, oruđa i aparata koji u današnje vrijeme neprestanog napretka u tehničkom i tehnološkom smislu postižu vrlo visoke cijene koštanja, koje moraju opravdati svojom pouzdanošću, preciznošću, učinkovitošću, jednostavnošću u radu. Da bi to postigli u velikoj mjeri je zaslužan čovjek – rukovatelj strojem, koji mora biti educiran za rad sa skupom poljoprivrednom mehanizacijom, a koja obuhvaća i redovito i kvalitetno održavanje. Od tako educiranog proizvođača možemo očekivati da će svoj posao obavljati odgovorno i sa zadovoljstvom, a rezultat toga će biti veća proizvodnost i veći profit.

 

Pripremi za ispis